Vzpostavili smo novo digitalno platformo za digitalna znanja in priložnosti

Platforma omogoča odprt dostop do najrazličnejših visokokakovostnih informacij in virov vsem, ki jih zanima široka tema digitalnih veščin in priložnosti.

Preberi več
Slovenia

Digitalna koalicija

Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja.

Preberi več

Strateške skupine

Digitalne kompetence in izobraževanje

Preberi več

Digitalna regulativa in okolje

Preberi več

Digitalizacija gospodarstva

Preberi več