Pogoji uporabe spletnega mesta www.digitalna.si

Izjava o sprejemljivosti

To spletno mesto je za vas pripravilo podjetje GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Namen spletnega mesta digitalna.si je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o novostih digitalizacije, produktih in dejavnostih podjetja. Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema ta pravna obvestila.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Spletno mesto je intelektualna lastnina podjetja GZS. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina ki je na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na spletnem mestu, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo.

Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki so dostopne na spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last podjetja GZS ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene, ki so prikazani na tej strani, so last podjetja GZS ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja GZS ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo objavljeni podatki resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne vsebinske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeninja vsebine, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Podatke, ki jih lastniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno za namen oblikovanja ponudbe storitev in/ali izdelkov podjetja GZS. V skladu z naravo takšnih informacij podjetje GZS, skuša po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

Lastnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s spletnim mestom. Lastnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Lastnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Hiperpovezave

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od tega spletnega mesta. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Lastnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica uporabe spletnega mesta, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko spletnega mesta.

Objava sprememb

Vsaka sprememba pravnih obvestil bo objavljena na tej strani in na drugih ustreznih mestih.

Kontakt

GZS – digitalna.si, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana