To je mogoče doseči samo s sodelovanje in strokovnim interesnim povezovanjem celotnega ekosistema gospodarstva in nacionalnega ter evropskega podpornega okolja (regulativa, standardi, kompetence, tehnologija). Zelo pomembni deležnik razvoja in digitalizacije gospodarstva je država in tudi lokalne skupnosti.

Slovenija potrebuje strategijo razvoja in digitalne transformacije gospodarstva ter delavnih mest, ki zajema celovit nabor potrebnih aktivnosti in korakov z ciljem razvoja poslovnega okolja in podjetij.

Glavna področja aktivnosti digitalne transformacije in razvoja gospodarstva so:

 • Podpora digitalnemu ekosistemu gospodarstva s poudarkom na povezljivosti - standardi, zakonodaja etc..,
 • Digitalizacija podjetij z poudarkom na malih podjetjih – infrastruktura, tehnologija,
 • Spodbujanje digitalizacije delavnih mest s poudarkom trajnostnem razvoju – kompetence.
Digitalna preobrazba poslovnega okolja, podjetij, delavnih mest morajo biti izvedeni načrtovano, povezano in celovito po industrijskih panogah in regijah, kar bo zagotovilo trajnega ter enakomernega razvoja Slovenije. Poudarek nacionalnih aktivnosti je na ljudeh in njihovemu znanju ter spretnostih.

Deležniki bodo spodbujali ter soustvarjali nacionalne programe ter aktivnosti digitalizacije gospodarstva po področjih:

 • Gradnje in razvoja digitalnih spretnosti ter digitalnih delavnih mest.
 • Spodbujanje uporabe tehnologije, novih poslovnih modelov in inovativnosti v podjetjih.
 • Oblikovanje nacionalnih priporočil, standardov in modelov povezovanja - interoperabilnosti (po vzoru EU in Industrije 4.0).
 • Prenos dobrih praks iz EU in promocija uporabnikom prijazne digitalizacije.
 • Promocija slovenskega znanja, uspehov in rešitev – podpora gradnji Slovenije kot uspešne digitalne države in poslovnega okolja.

Cilj deležnikov ter sodelovanja gospodarstva, družbe in države je boljše izrabiti tehnologijo, znanje in digitalno transformacijo za dvig kvalitete življenja, uspešen razvoj in dodano vrednost ter konkurenčnost slovenskih podjetij.

Predsedujoči delovni skupini za digitalizacijo Gospodarstva in delavnih mest

Igor Zorko

Igor Zorko

 • Podpredsednik GZS za malo gospodarstvo in digitalizacijo
 • Predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije GZS
 • Direktor Podjetja ZZI d.o.o.

Partnerji v strateški skupini so: