Prijave so zaključene!

Na dogodek se lahko vključite preko povezave: https://mju.miteam.si/asset/vKyR5gHf8gF6g7EPT.

Za brezplačno prijavo na platformo boste morali vpisati svoj elektronski naslov, na katerega boste prejeli povezavo na varno registracijo.


Program dogodka (četrtek, 26. 11. 2020):

10:00 - Otvoritev in pozdravni nagovori

 • Boštjan Koritnik, Minister za javno upravo
 • dr. Zoran Stančič, Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • Igor Zorko, Predsednik UO Digitalna Koalicije Slovenije in Podpredsednik GZS

10:15 - Predstavitve tem digitalnega trenutka:

 • Smernice digitalnega razvoja Slovenije, mag. Peter Geršak, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
 • Korak naprej v digitalnih veščinah in znanju, Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Digitalna transformacija zdravstva za ljudi, dr. Tina Bregant, sekretarka na Ministrstvu za zdravje
 • Uporaba podatkov in tehnologij v dobro Slovenije, dr. Marko Grobelnik, raziskovalec na področju umetne inteligence z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani, Glasnik digitalnih tehnologij pri Evropski komisiji
 • Stanje digitalne ekonomije po meri uporabnikov, Nenad Šutanovac, Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, GZS
 • Digitalizacija po meri kovidskega človeka, prof. dr. Dan Podjed, antropolog, znanstveni sodelavec Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU

11:30 - Odmor

11:35 - Odprti forum in dialog med udeleženci foruma

Dialog se bo izvajal v več tematskih sobah virtualnega Foruma :

 • Kompetence in izobraževanje za pametno družbo
 • Pametna mesta in skupnosti
 • Trajnostna in pravična digitalizacija družbe
 • Digitalno okolje in regulativa
 • Digitalni EUR – BlockChain
 • Umetna inteligenca - temelj razvoja Slovenije

12:30 - Odmor z video predstavitvami dobrih praks uspehov Slovenije na področju digitalne družbe in okolja

13:00 - Okrogla miza: Poziv Slovenske digitalne koalicije za digitalno Slovenijo - Izzivi in rešitve (vodi Jaka Repanšek)

Gostje okrogle mize:

 • Dr. Polonca Blaznik, direktorica Urada za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo
 • Mag. Simon Delakorda, koordinator Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
 • dr. Marko Grobelnik, raziskovalec na področju umetne inteligence z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani, Glasnik digitalnih tehnologij pri Evropski komisiji
 • prof dr. Andrej Brodnik, vodja strateške skupine za kompetence in izobraževanje Digitalne koalicije Slovenije
 • Igor Zorko, Predsednik UO Digitalna Koalicije Slovenije in Podpredsednik GZS

14:15 – 14:30 Zaključki Foruma Slovenske digitalne koalicije

Digitalizacija Slovenije danes za jutri

V razmerah epidemije COVID-19 se po eni strani potrjuje pomen digitalizacije v vsakodnevnem življenju posameznika in celotne družbe, po drugi strani pa so se jasno razkrile pomanjkljivosti njenega preoblikovanja v digitalno družbo. Še nikoli do sedaj se namreč nismo soočili s tako drastičnimi zdravstveno pogojenimi omejitvami (družabni stiki so skrčeni na minimum, družbeno življenje, od dela in poslovanja do učenja in zabave se je preselilo na internet), da bi se lahko digitalizacija v realnem življenju potrdila za tako pomembno razvojno prioriteto. Izkazalo se je, da nismo dovolj pripravljeni za prehod na popolnoma digitalno delovanje in da za to večinoma nismo imeli pripravljenih organizacijskih načrtov. Ponekod presenečeno ugotavljamo, da je dostopnost in dobro delovanje digitalne infrastrukture, interneta in elektronskih storitev ter njihova vešča uporaba ključnega pomena za delovanje gospodarstva, udejstvovanje vsakega posameznika in za delovanje celotne družbe. Aktualna virusna kriza po sili razmer pospešuje digitalizacijo, hkrati pa razgalja nekatere sistemske pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti, da bo v običajnih ali podobnih kriznih razmerah digitalno preoblikovana družba v prihodnje lahko delovala še bolje.

Načrtovanje spodbujanja digitalizacije v naslednjem razvojnem obdobju mora upoštevati pretekle in pravkar pridobljene izkušnje in zagotoviti dosledno izvajanje strateških dokumentov. Doseči moramo razvojni konsenz in oblikovati spodbudnejše strateško-izvedbeno okolje za usklajevanje razvojnih aktivnosti in izvajanje komplementarnih razvojnih projektov. In prav pri teh prizadevanjih vidimo v Slovenski digitalni koaliciji svojo vlogo. Skupaj in v sodelovanju vseh deležnikov koalicije moramo zasledovati medsektorske multiplikativne razvojne učinke in skupne cilje, kar nas bo uvrstilo med vodilne države, hkrati pa bomo bolje pripravljeni, ko se bomo naslednjič soočili s podobnim preizkusom delovanja digitalne družbe.

Aktualnih vprašanj digitalizacije se bomo dotaknili z vidnejšimi predstavniki in sogovorniki iz vrst vseh sektorjev združenih v koaliciji, ki bodo osvetlili ključne razvojne pomanjkljivosti, probleme, razvojne priložnosti in možnosti, ki bodo Slovenijo popeljale naprej. Razpravljali bomo o pozivu Slovenske digitalne koalicije Vladi Republike Slovenije in se posvetili posebej perečim izzivom, kot so med drugim pomanjkljiva digitalna pismenost prebivalstva in nizka raven temeljnih kompetenc potrebnih za uspešnost v digitalni dobi, nizka stopnja uporabe internetnih storitev in pomanjkanje naprednih digitalnih znanj za kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Kakšna prenova formalnega in neformalnega izobraževalnega sistema je potrebna, da se bomo sposobni bolj suvereno vključevati v digitalno družbo in da bomo kos potrebam digitalnega in digitaliziranega gospodarstva?

Poziv Vladi RS za digitalizacijo Slovenije >>>

Razvojna prioriteta digitalnega preoblikovanja, o kateri smo govorili na prvem in drugem forumu, je danes bolj nujna kot kadarkoli prej, ne samo zaradi globalnih trendov, ampak tudi zaradi aktualne epidemije, ki narekuje pospešitev digitalizacije vseh segmentov družbe. Lotili se bomo izzivov današnjega časa in kaj lahko oziroma moramo narediti, da bodo digitalne tehnologije in storitve jutri obogatile naš vsakdan in da jih bomo približali različnim uporabnikom, ne glede na njihovo tehnološko znanje. Dotaknili se bomo tudi izzivov regulacije v hitro razvijajočem se digitalnem okolju, zlasti v luči številnih novih pobud EU za izgradnjo enotnega evropskega digitalnega prostora.

Digitalizacija še naprej ostaja interdisciplinarni in medsektorski razvojni problem, ki zahteva sodelovanje med vsemi deležniki.

3. Forum je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije, zato vse, ki vas zanima hitrejše napredovanje Slovenije na poti digitalnega preoblikovanja, vabimo k aktivnemu sodelovanju.

3. Forum Slovenske digitalne koalicije bo letos izjemoma izvedena kot videokonferenca. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Že 3. Forum Slovenske digitalne koalicije je namenjen udeležencem iz vseh segmentov družbe, ki jih digitalizacija zanima. Vsako mnenje šteje in to je odlična priložnost, da z nami delite predloge in izkušnje.

Vabljeni zainteresirani posamezniki, podjetja, odločevalci, partnerji in deležniki povezani z digitalnimi tehnologijami, rešitvami in vsebinami.

Odprti 3. Forum Slovenske digitalne koalicije organizirajo predstavniki ustanoviteljev koalicije.

Vaša predhodna vprašanja in predloge lahko naslovite po elektronski pošti na info@digitalna.si.

Dogodek je nastal v soorganizaciji z Ministrstvom za javno upravo.