1. Delovna skupina za področje tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain)

Delovna skupina za področje tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) združuje slovenske organizacije, ki delujejo na tem področju in sicer: Blockchain Think Tank Slovenije, Blockchain Alliance Slovenije, Blockchain združenje ter Bitcoin društvo Slovenije. V skupini sodeluje tudi predstavnik delovne skupine za področje veriženja podatkovnih blokov znotraj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Delovna skupina je odprta za vse deležnike, ki jih zanimajo naslednja področja:

1. “Pametna regulacija”

Oblikovanje prožnega sistema pravnih pravil (zakonski, podzakonski akti, smernice in priporočila regulatorjev), s poudarkom na pravni varnosti vseh deležnikov in pravni predvidljivosti. Prehitro in preveč obsežno urejanje tega področja lahko ima negativne posledice, saj zaradi hitrega razvoja na tem področju ne bi mogli urediti vseh razmerij in pokriti vseh tveganj, hkrati pa bi lahko zgolj zavrli nadaljnji razvoj. Zato predlagamo, da prilagoditev regulacije izvaja v prvi fazi z manjšimi popravki obstoječe zakonodaje oziroma s sprejemanjem podzakonskih aktov. Ko bo področje dovolj razvito, pa se lahko sprejme tudi kakšen nov področni zakon.

Pri pripravi regulacije zasledujemo naslednje cilje:

  • “tone at the top” pristop - določitev pristojnih ministrstev (npr. Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) za pripravo zakonskih osnutkov, v sodelovanju s pristojnimi regulatorji in blockchain industrijo;
  • proaktivnost vlade pri sprejemanju regulacije, brez čakanja na EU regulacijo, prevzem vloge vodilne države v EU;
  • hiter odziv z manjšimi popravki zakonodaje, kjer le ta povzroča večje omejitve pri implementaciji te tehnologije v gospodarstvo;
  • aktivna in konstantna komunikacija z regulatorji in blockchain industrijo, kjer se lahko hitro identificirajo problemi in potrebe po spremembah regulacije.

2. Razvoj prijaznega okolja za blockchain inovacije in kripto podjetništvo

Potrebno je razviti in vzdrževati ustrezno in varno okolje za razvoj inovacij in podjetništva v povezavi s tehnologijo blockchain, na podlagi katerega bodo lahko deležniki sooblikovali industrijo na temeljih zaupanja, transparentnosti, odgovornosti, konkurenčnosti in inovativnosti;

3. Inovativni pilotni projekti

Pobude za referenčne projekte s področja veriženja podatkovnih blokov za javni in zasebno sektor, ki prinašajo dodano vrednost za slovensko gospodarstvo.

Člani delovne skupine:

Koordinator delovne skupine za področje tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain)

Tanja Bivic Plankar

Tanja Bivic Plankar

tanja.bivic(at)blockchainalliance.si

Koordinator delovne skupine za področje Pametne rešitve za mesta in skupnosti

Andreja Lampe

Andreja Lampe

andreja.lampe(at)gzs.si


2. Pametne rešitve za mesta in skupnosti

V skupino bodo vključeni vsi ključni deležniki v Sloveniji, ki so del razvoja in uvajanja pametnih rešitev v slovenska mesta, občine, skupnosti …

Cilj skupine je dialog med deležniki in dogovori na najvišjem nivoju, ki so potrebni za podporo skladnemu razvoju in čim hitrejšem uvajanja »Smart city« rešitev v Sloveniji.

Opis

Vedno več evropskih mest spoznava edinstveno priložnost za izboljšanje kakovosti življenja svojih prebivalcev v usklajenem razvoju pametnih mest in skupnosti, s čimer hkrati pospešujejo tudi svoj gospodarski razvoj. Uspešno uvajanje tovrstnih rešitev ni možno brez odprtega dialoga in širokega partnerskega sodelovanja ključnih deležnikov na vseh nivojih – od države, lokalnih skupnosti, regij, do posameznih podjetij ponudnikov in raziskovalnih organizacij. Zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja.

V Sloveniji trenutno razvoj in uvajanje pametnih rešitev poteka med deležniki neusklajeno, saj se vsak trudi z ločenimi aktivnostmi, zato uporabniki nimajo pregleda nad ustreznimi rešitvami, izvajalci ne razvijajo rešitve skladne z minimalnimi standardi, država ne more podpreti strateškega razvoja, prebivalci in drugi uporabniki pa nimajo na voljo storitev, ki bi izboljševale kakovost življenja. Delovna skupina bo povezovalec in usmerjevalec odprtega dialoga med deležniki, prizadevala si bo za razvoj na osnovi odprtega poslovnega modela, kjer partnerji digitalne storitve povezujejo preko skupne povezovalne arhitekture, za hitrejši prenos inovacij, znanstvenih in tehnoloških dognanj, interoperabilnost podatkov in rešitev, ponovno uporabo podatkov in s tem pospeševali digitalno transformacijo družbe. Delovna skupina se bo zavzemala tudi za uravnoteženost med tehnološkim razvojem in ljudmi in z upoštevanjem paradigme Družba 5.0.