02. julij 2021

Pametne skupnosti in digitalna ekonomija

Vabilo na hibridni dogodek Pametne skupnosti in digitalna ekonomija

Heksagoni

Vabilo na hibridni dogodek

PAMETNE SKUPNOSTI IN DIGITALNA EKONOMIJA
7. 7. 2021, od 10:00 do 18:00
Digitalno središče Slovenije- Tehnologija za ljudi, BTC City Ljubljana

Kako ustvariti pogoje za digitalno in podatkovno ekonomijo v pametnih skupnostih?

Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti daje jasen poudarek na gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki ustvarjajo pogoje za ponovno uporabo podatkov in pospešitev digitalnega gospodarstva z jasno zavezo, da se od silosnih in nepovezanih projektov premakne k povezljivosti podatkov, rešitev in storitev in standardizaciji podatkovnih modelov ter k odprtim urbanim podatkovnim platformam, ki naj bi pospešile lokalna gospodarstva.

Brez partnerstev na vseh ravneh - od vlad do lokalnih skupnosti in ponudnikov digitalnih rešitev in storitev - ne bo digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti.

Za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti je zato nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.

AGENDA

10:00-10:10 Uvodni nagovor
Andrej Kotar, Slovenska digitalna koalicija, DS za pametne skupnosti
10:10- 12:15

Pomen digitalizacije in pametnih skupnosti v Sloveniji,

Ključni izzivi pri implementaciji koncepta pametne skupnosti v RS,

Razpis PMIS MJU - med teorijo in prakso

dr. Domen Kos, IPM group, župan Raven na Koroškem - dr. Tomaž Rožen, župan Kočevja - dr. Vladimir Prebilič, župan Lendave - Janez Magyar, Jurij Dolžan, Ministrstvo za javno upravo, Andrej Kotar, Slovenska digitalna koalicija, DS za pametne skupnosti

12:15 – 13:00

Odmor za kosilo in ogled stojnic

Angleški del: hibridno
13:00 – 13:15 Smart citizens living in the EU
Eddy Hartog, Head of Unit Technologies for Smart Communities, EC DG CONNECT
13:15 – 13:30 MIMs: Enabling Institutional Capacity Development for Connected Places in a World of Change

Davor Meersman, CEO, Open & Agile Smart Cities

13:30 - 13:45 Open Source and open standards for the digitization for Smart Communities
Ulrich Ahle, CEO Fiware Foundation
13:45- 14:05 Smart Villages – Long-term vision for rural areas

Franc Bogovič, Member of the European Parliament
Gaber Terseglav, ICT Innovation network, Optifarm d.o.o.

14:05 –14:20 What has Telekom Slovenije already delivered to Slovenian smart communities
Andrej Prevc, vodja področja razvoja storitev za pametno infrastrukturo, Telekom Slovenije,

d. d.
14:20 –14:40 Odmor za kavo
Virtualno: Gaia-X for Smart Cities
14:35 – 15:00 Gaia-X for Smart Cities

Gaia-X: Innovation through digital sovereignty
Flavio Fuart, Gaia-X HUB Slovenia

Gaia-X for Smart Cities
Slovenia: First steps to Urban open data platform for smart communities
Gaber Terseglav, Gaia-x Smart Cities, Optifarm d.o.o.

Germany, Kiel: Smart Mobility as a Service
Ulrich Ahle, Gaia-x Smart Cities, CEO FIWARE Foundation

Belgium, Flanders: Data Utility Company & Gaia-X
Tanguy Coenen, Gaia-x Smart Cities, IMEC, Belgium

15:00 –15:15 Smart cities: technologies, methodologies and strategies for community engagement in urban planning

Dr. Alenka Poplin, Associate Professor of Geoinformation Science at Iowa State University and a founder of the GeoGames Lab


15:15– 15:30 What is the key added value of smart city solutions?
Bogdan Mali, Iskratel d.o.o., Kranj
15:30 – 15:45 Smart villages strategy
15:45- 16:00 Odmor za kavo in prigrizek
16:00 - 18:00 Slovenia-Hungary bilateral meeting with B2B pitching


Dogodek je brezplačen in bo potekal hibridno v DIGITALNEM SREDIŠČU SLOVENIJE– Tehnologija za ljudi v BTC City Ljubljana, 7. 7. 2021 od 10:00 – 18:00. Prvi del konference bo potekal v slovenskem jeziku, drugi del pa v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Gostje dogodka


Eddy Hartog, Head of Unit Technologies for Smart Communities, EC DG CONNECT

Smart citizens living in the EU

Mr. Hartog has Dutch nationality and was born and raised in Utrecht (the Netherlands). He obtained a degree in political economics at the Erasmus University (Rotterdam) and subsequently a post-graduate degree at the College of Europe (Bruges, Belgium). He has worked in the European Commission since 1989, first in Trade policy, then in Regional policy and in Maritime policy and lately in Information Society and Media policy. He is a Head of Unit since 2003. His present responsibility (since July 2016) is Head of Unit for Technologies for Smart Communities in DG Communication Networks, Content and Technology.

The presentation will sketch the necessary element for the digital transformation at local level, including the construction of local data platforms and local digital twins. The leading EU cities have joint forces in the living-in.eu movement.


Franc Bogovič

Member of the European Parliament since 2014

Member of Parliamentary Committees:

1. REGI – Committee on Regional Development

2. AGRI – Committee on Agriculture and Rural Development

3. ITRE - Committee on Industry, Research and Energy.

Co-chair of RUMRA & Smart Villages intergroup in the EP and a strong proponent of rural development through the Smart Villages project.

Franc Bogovič will introduce the Smart Villages project and the Long-term vision for rural areas initiative. The goal of the initiative, which will be introduced by the European Commission, is to develop a common European vision for vibrant, connected, and sustainable rural areas by 2040. The concept of Smart Villages will be an integral part of the long-term vision.

Ulrich Ahle, CEO Fiware Foundation

Open Source and open standards for the digitisation for Smart Communities

Following his extensive experience in the industrial sector (including Vice President at Siemens and Atos in Germany), helping clients to digitize their business, Ulrich joined the FIWARE Foundation as CEO in January 2017. In addition, he is on the Board of the International Data Spaces Association and is one of the chairmen of the Smart City / Smart Region Domain within the German GAIA-X Hub.

The COVID-19 pandemic has shown how important how important digital and smart solutions are for the resilience of cities and regions. The presentation will demonstrate how Open Source software combined with open standards enables the creation of Data Spaces and smart solutions for the digitisation of Smart Communities. Best practices from regions, cities and whole countries. He will demonstrate what’s possible already now and how synergies can be generated.

Davor Meersman, PhD

CEO, Open & Agile Smart Cities

Davor Meersman, PhD, is CEO of Open & Agile Smart Cities (OASC). Davor is a global change maker with more than 15 years of international experience in setting up leading infrastructures and organisations on the forefront of technological innovation. He is a member of the United Nations SDG 11 Global Council, member of the European Commission's Steering Committee on Advanced Technologies for Industry, member of the Advisory Board of the ETSI Task Force on Citizen-Centric Standards, Ambassador of ISSIP, and a judge and mentor for Belgium's largest start-up incubator programme Start-It KBC (500+ startups). He holds a PhD in Information Systems from Curtin University, Australia.

Andrej Kotar

direktor poslovnega razvoja v mednarodnem podjetju za razvoj programske opreme Endava d.o.o.

Andrej Kotar si že leta prizadeva za razvoj Slovenije kot vodilne države pri prehodu v digitalno ekonomijo. V okviru Slovenske digitalne koalicije je sopredsedujoči delovni skupini "Pametne rešitve za mesta in skupnosti". Kot predsednik Programskega sveta Strateško razvojnega inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti v okviru slovenske strategije pametne specializacije sooblikuje digitalno transformacijo slovenske družbe. Bil je pobudnik in koordinator Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo, s pomočjo katere se pospešeno gradi ekosistem za razvoj pametne družbe v Sloveniji. S soorganizacijo zdaj že tradicionalne Regionalne konference za pametno družbo v JV Evropi aktivno prispeva k širšemu ozaveščanju strokovne javnosti. Je aktiven član Združenja za informatiko Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik sekcije za e-Government.

Dr. Domen Kos

Direktor, IPM Skupina d.o.o

Dr. Domen Kos je že tekom študija na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani ustanovil prvo podjetje, ki se je do danes
razvilo v holding IPM Skupina d.o.o., katerega sestavlja 5 podjetij
osredotočenih na različne storitve. Vodilo vseh je spodbujanje
digitalizacije gospodarstva, mest, skupnosti in družbe.
V zadnjih letih je večino dela posvetil vodenju raziskav na
področju digitalizacije (občin, podjetij, kmetijskih zadrug, domov za
ostarele, ipd.) in pripravi strategij digitalizacije občin. Hkrati pa
redno nadgrajuje tudi znanje na področju IKT in vodi številne druge
razgibane projekte digitalne transformacije.
Ima izrazito razvito kritično razumevanje širšega konteksta
digitalizacije, katera ima močne družbene učinke. Pri svojem delu
sodeluje z Združenjem za informatiko in telekomunikacije (ZIT) - GZS,
DIH Slovenija in drugimi pomembnimi deležniki na področju
digitalizacije.
Dr. Tomaž Rožen

Župan Raven na Koroškem

Dr. Tomaž Rožen je v lokalno politiko vključen že vrsto let.
Leta 2006 je bil prvič izvoljen na lokalnih volitvah in postal župan
občine Ravne na Koroškem. Od takrat je bil izvoljen še trikrat, vključno
na zadnjih volitvah 2018. V funkciji župana opravlja tudi naloge
predsednika Uprave Prežihove ustanove in člana Upravnega odbora
Koroškega medgeneracijskega centra.
Občina Ravne na Koroškem je v njegovem aktualnem mandatu
prevzela vodilno vlogo pri digitalizaciji Koroške regije. To vključuje
spodbujanje javno-zasebnih partnerstev pri digitalizaciji posameznih
panog, občinske prijave na javne razpise sofinanciranja in medsebojno
povezovanje občin koroške regije pri lastnih digitalnih projektih.
Celotno Koroško regijo je uspel povezati tudi pri kandidiranju na
razpisu Ministrstva za javno upravo, kjer sodelujejo prav vse občine
regije.
Dr. Vladimir Prebilič

Župan Kočevja

Dr. Vladimir Prebilič je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, s širokim znanstveno-raziskovalnim opusom in mednarodnimi projekti ter funkcijami. V lokalni politiki aktivno deluje že vrsto let. Leta 2010 pa je prvič kandidiral za župana občine Kočevje in bil tudi izvoljen, danes opravlja svoj tretji mandat. Je vodja slovenske delegacije pri Svetu Evrope. Deluje v programu UN Development programe, kjer izvaja prenos praks v Irak. V svojem županovanju je znan po uvajanju dobrih lokalnih praks in sicer tudi na področju digitalizacije. Poleg tega pa je potrebno omeniti, da je v občino Kočevje znal pritegniti uspešno tuje podjetje s področja robotike - Yaskawa.

Leta 2021 je naredil še večji korak, saj je kot župan
vodilne občine znotraj konzorcija Jugovzhodne regije uspešno povezal
okoliške občine in prijavil projekt Zeleno, varno in digitalizirano
okolje na razpis pametnih mest in skupnosti, Ministrstva za javno
upravo.
Janez Magyar

Župan Lendave

Janez Magyar je uspešen gospodarstvenik, ki je opravljal
številne vodilne funkcije. Med drugim je leta 2006 ustanovil lastno
podjetje Prekmurec, d.o.o., ki opravlja trgovinsko dejavnost v treh
poslovnih enotah in si hkrati aktivno prizadeva za digitalizacijo
poslovanja. Leta 2015 je prejel tudi nagrado časnika Finance za
najboljšega regionalnega podjetnika. Kot podjetnik si je vseskozi
prizadeval, da bi deloval tudi kot aktiven in solidaren občan ter
državljan. Tako se je leta 2018 odločil za kandidaturo na lokalnih
volitvah in od takrat naprej vodi občino Lendava. V letu 2021 je kot
župan vodilne občine pomurskega konzorcija naredil velik korak v smeri
digitalizacije regije s povezovanjem občin in prijavo projekta PAMETNO, z viri bogato Pomurje, na razpis Ministrstva za javno upravo, v katerem sodeluje 21 pomurskih občin.
Jurij Dolžan

Ministrstvo za javno upravo

Jurij Dolžan se že vrsto let ukvarja s področjem
informacijske družbe, digitalizacijo, zadnja leta pa tudi s pametnimi
mesti in skupnostmi. Področje tehnologije je izbral že v študentskih
letih, s študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Nad raziskavami in razvojem se je navdušil v razvojnem oddelku
Iskraemeca. Trenutno opravlja delo podsekretarja na Ministrstvu za javno
upravo, kjer se ukvarja s pripravo politik informacijske družbe,
posebnostmi digitalizacije industrije in pametnih mest ter z ukrepi, ki
temeljijo na evropskih strukturnih skladih za regionalni razvoj. Skupaj z
Ministrstvom za kulturo sodeluje pri pripravi ukrepov za digitalizacijo
slovenskega jezika. Del njegovih obveznosti se dotika tudi e-trgovine v
sporazumih o prosti trgovini in projekta OECD Going Digital. V svojem
delovanju si aktivno prizadeva, da bi slovenske občine sprejele
digitalizacijo kot pomemben strateški proces, ki vodi v boljše storitve
za prebivalce.
Assoc. Prof. Dr. Alenka Poplin

Iowa State University

Alenka Poplin is an Associate Professor of Geoinformation
Science at Iowa State University and a founder of the GeoGames Lab. Her
research interests intersect interactive virtual geo-environments,
game-based modelling and design, and mapping emotions and places. Her
main application areas include smart cities, public participation in
urban planning, and online games. She holds a PhD in Geoinformation
Science from Vienna University of Technology, a Master of Business
Administration (MBA) from Clemson University, SC and a Master in
Surveying and Spatial Planning from the Technical University of
Ljubljana, Slovenia. Alenka recently published in several journals
including Journal of Urban Technology, Environment and Planning B: Planning and Design, Computers, Environment and Urban
Systems (CEUS), The Cartographic Journal, Transactions in GIS, Cartography and Geographic Information Science. She
is one of the co-editors of the edited book The Virtual and The Real:
Perspectives, Practices and Applications for The Built Environment,
Routledge.


Postanite podpornik Evropske pobude za uravnoteženo digitalno preobrazbo pametnih skupnosti in podpišite deklaracijo "Living-in EU”.

Ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije od 1. julija do 31. decembra 2021 bo Slovenija bo Digitalno središče Slovenije - Tehnologija za ljudi središčna fizična in virtualna točka, ki bo prikazovala inovativne digitalne rešitve.

Obrazec za prijavo na dogodek