06. maj 2021

Odziv društva Asociacija na predlog Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije

V društvu Asociacija se kot zagovorniška mreža nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture in umetnosti odzivamo na predlog Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

E0 P3 CHPXMA Aib F8

V predlogu NOO je kultura vključena zelo omejeno, praktično le na segment kulturne dediščine v povezavi s turizmom, delno pa tudi skozi digitalizacijo. Žal pa kulturna dediščina ni prepoznana kot celotna zapuščina kulturne in umetniške produkcije, ustvarjanja in delovanja vseh akterjev, ampak je omejena zgolj na del produkcije v domeni javnega sektorja. Nevladni sektor in neodvisna produkcija pa sta iz vladnega predloga NOO v veliki meri izpuščena.

Nadalje menimo, da bi bilo kulturo nujno vključiti tudi v področje vzgoje in izobraževanja ter v področje razvoja in inovacij, saj je kulturni sektor pomemben pri spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in drugačnih pristopov pri reševanju aktualnih družbenih izzivov. Ob tem menimo, da so za kreiranja razgledanega in v sodobno družbo funkcionalno vključenega državljana pomembni tudi vsi spoznavni in kritični elementi kulture. Posebej izpostavljamo še izreden pomen strateške usmeritve v rehabilitacijo medijske krajne, tudi v razvoj skupnostnih medijev.

Odziv društva Asociacija na predlog Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije
30. april 2021 pdf 0.27 MB
Prenesi