SLO | ENG

Vzpostavitev koalicije Digitalne veščine in delovna mesta

01
DEC
1. decembra bo pod okriljem Evropske komisije v SQUARE meeting centre v Bruslju, na slavnostni konferenci uradno začela delovati Koalicija za digitalne veščine in delovna mesta (Digital skills and jobs coalition).
Poslanstvo koalicije bo združevanje vseh deležnikov in držav članic EU v zavezah glede izvajanja aktivnosti in razširjanja najboljših praks, s katerimi bo Evropska unija zmanjšala primanjkljaj digitalnih veščin. Kar 100 milijonov Evropejcev naj sploh še ne bi uporabljalo medmrežja, ena tretjina zaposlenih pa ima premalo digitalnih veščin. EU se poleg tega srečuje s pomanjkanjem IKT-strokovnjakov, pri čemer naj bi jih do leta 2020 primanjkovalo več kot 750 000.

Več
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launching-digital-skills-and-jobs-coalition-boosting-europes-digital-skills