SLO | ENG

Vzorni primeri digitalizacije 1. del: Zaposlenim ponudite „digitalni čaj“

V seriji člankov vam bomo predstavili, nekaj slovenskih podjetij, ki se uspešno digitalizirajo in  stopajo po poti industrije 4.0. Tokrat predstavljamo nekaj primerov, kako so se podjetja lotila usposabljanja zaposlenih za prehod v industrijo 4.0.
Ko gre za digitalizacijo, je Slovenija v povprečju. Glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) se med 28 državami Evropske unije uvrščamo na 17. mesto.

Povprečna uvrstitev pa še zdaleč ne velja za nekatera podjetja, ki se zavedajo, da če želijo ostati konkurenčna, potrebujejo tudi konkurenčne zaposlene.

Iskratel: zaposleni si želijo praktičnih delavnic
Iskratel je  proizvajalec in ponudnik informacijsko-komunikacijskih rešitev. Deluje že 70 let in ima 900 zaposlenih. Prisoten je v več kot 30 državah.

„Glede na specifičnost panoge in ponudbo rešitev ter produktov je izobraževanje zaposlenih na področju digitalizacije v Iskratelu nujno. Usmeritev v industrijo 4.0 že nekaj let močno vpliva na razvoj digitalizacije v Evropski uniji in ima velik vpliv tudi na trende globalnega gospodarstva. Iskratel v tem pogledu drži korak s poznavanjem novih tehnologij na področju interneta stvari (Internet of Things)," pojasnjujejo v Iskratelu.

Z digitalizacijo so se ukvarjali še pred nastopom četrte industrijske revolucije, vendar je ta s seboj prinesla nove vidike digitalizacije, predvsem ko gre za internet stvari. Največ sprememb je zato za zaposlene, ki delajo v strateškem delu podjetja, kjer načrtujejo rešitve za denimo pametna mesta, javno varnost, transport in energetiko.

„Zaposleni pridobivajo znanje doma in v tujini, z medsebojnim prenosom znanja in tudi samoizobraževanjem. Pomembno je tesno sodelovanje s trgom, kjer dobivamo praktične izkušnje, ki jih nadalje bogatimo v skupini Iskratel. Pomembno vlogo imajo tudi interna izobraževanja, saj imamo veliko odličnih predavateljev, ki prenašajo bogato znanje in praktične izkušnje na svoje sodelavce."

Kot pravijo, je inovativnost ena izmed njihovih temeljnih vrednot, zato zaposleni tehnološki razvoj podpirajo in se novim rešitvam prilagajajo. „Glede na pretekla obdobja - v primerjavi z letom 2016 - beležimo izreden porast v številu izvedenih izobraževanj, slušateljih in izvedenih urah na slušatelje, kar pomeni, da so zaposleni željni novega znanja. Zaposleni preko anket zelo pozitivno ocenjujejo izvedbo izobraževanj, pri čemer si želijo predvsem praktičnih delavnic," o pozitivnih izkušnjah pripovedujejo v Iskratelu.

Gorenje: Digitalna poslovna akademija
V Skupini Gorenje so v okviru strateškega načrta 2020 posebno pozornost namenili digitalnemu poslovanju. Tudi oni tako kot Iskratel delujejo v panogi, na katero ima digitalizacija izreden vpliv.

„V Skupini Gorenje razvijamo različne vrste digitalnih storitev za naše potrošnike in druge deležnike, med drugim povezljive aparate kot del pametnega doma. Obenem bomo poslovne procese podprli s sodobnimi digitalnimi tehnologijami. Da bomo kos tem spremembam, vsi zaposleni potrebujemo ustrezne veščine, ki jih že drugo leto zapored razvijamo v različnih programih v okviru Korporativne univerze pod skupnim imenom Digital Business Academy (DBAG, Digitalna poslovna akademija)," pojasnjuje Irena Vodopivec, direktorica Korporativne univerze Gorenja.

Znotraj DBAG potekajo programi na treh ravneh:
1. Splošni programi usposabljanja, namenjeni ključnim kadrom, ki imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju kulture za uresničitev digitalne preobrazbe.
2. Specializirani programi usposabljanja, namenjeni skupinam strokovnjakov, vključenih v različne projekte v zvezi z digitalizacijo.
3. Inovacijske delavnice, namenjene strokovnjakom po posameznih področjih znotraj in zunaj podjetja, ki z uporabo digitalne tehnologije povečajo inovativnost in izboljšajo poslovanje.

„Pri izvajanju digitalne preobrazbe imajo pomembno vlogo vodilni in ključni strokovni kadri, zato smo jih najprej vključili v usposabljanje. Z usposabljanjem smo jih želeli seznaniti z aktualnimi in pričakovanimi trendi na področju digitalizacije družbenega okolja, z bistvenimi vplivi digitalizacije na vedenje potrošnikov in poslovanje podjetij. S tem smo naredili prvi korak na poti postopnega razvoja kulture in znanj, ki jih potrebujemo za uresničitev strategije digitalnega poslovanja," pravi Vodopivec.

Hkrati se tudi skupine strokovnjakov s področja IT, razvojno-kompetenčnih centrov, marketinga itd. usposabljajo za razvoj rešitev v zvezi s povezljivimi aparati in drugih konkretnih digitalnih rešitev za  potrošnike.

Učenje za razvoj digitalnih znanj in veščin poteka v interaktivnih delavnicah. „Oktobra bomo v obliki odprtega inoviranja izvedli mednarodni hackathon ter povabili h kreiranju novih digitalnih rešitev zunanje strokovnjake," še dodaja Vodopivec. Na dvodnevnem dogodku se bodo udeleženci pomerili v reševanju praktičnih poslovnih primerov s področja digitalizacije. In najboljšim se ne obetajo le nagrade. Možno je tudi, da se bodo pridružili Skupini Gorenje.

Plastika Skaza: „digitalni čaj"
Plastika Skaza se je iz garažnega podjetja, ustanovljenega leta 1977, prelevila v inovativno podjetje, ki se je uvrstilo med 1000 podjetij, ki najbolj navdihujejo Evropo. Digitalizacija je pri tem igrala pomembno vlogo.

„Kot visoko tehnološko podjetje, ki ima proizvodnjo avtomatizirano in v veliki meri robotizirano, smo digitalno precej dobro razviti in povezani. Lani smo temu namenili pomemben del naših naložbenih sredstev, letos pa bomo digitalizaciji namenili večji del naložbene pogače, ki znaša 3 milijone evrov," pravijo v podjetju.

Vzpostavljen imajo kontinuiran sistem notranjega izobraževanja. „Program smo poimenovali 'digitalni čaj' in je odprt za vse zaposlene. Usmerjen je v osveščanje, kaj digitalizacija sploh je, kakšne spremembe prinaša v podjetje, kako vpliva na naše poslovne modele, na nove priložnosti, kakšne spremembe se nam obetajo v prihodnje." Zaposleni se zberejo na „digitalnem čaju" vsak teden.

Kot mlad kolektiv, kjer je povprečna starost 32 let, s spremembami, ki jih prinaša digitalizacija, nimajo težav: „Sprejemamo jih odprto in predvsem v luči izboljšav, novih rešitev, hitrejših procesov in večje konkurenčnosti."


Avtorica: Polona Movrin
Foto: Gorenje - Digitalna poslovna akademija
Celoten članek si lahko preberete v reviji Glas gospodarstva - Digitalizacija, ki bo izšla 10. oktobra.