SLO | ENG

Tehnologija, ki bo prihranila čas in denar

Blockchain oz. po slovensko veriga podatkovnih blokov bo zagotavljala neskončno zaupanje, ki je temelj vseh transakcij. Blockchain bo transakcije pocenil in ljudem prihranil čas.
Tehnologijo blockchain predstavljajo posamezni bloki programske kode, ki so kriptirani, preverjeni s strani večjega števila potrjevalcev in vsebinsko odvisni od vsebine vseh predhodnih blokov. Celoten blockchain je kot podatkovna baza decentralizirano shranjena na velikem številu računalnikov, ki so med seboj sinhronizirani. Zaradi opisanega sistema blockchain omogoča transparentnost, varnost in učinkovitost.

V sedanjem svetu so za izvrševanje transakcij in zagotovitev zaupanja pri transakcijah nujni posredniki (banke, klirinške hiše, notarji …). Tehnologija blockchain pa bo zagotovila prav te funkcije, zaradi česar pri transakcijah ne bomo več potrebovali posrednikov.

Narava te tehnologije omogoča, da v digitalnem svetu obstoji original. Pred tem je bila glavna težava, da v digitalnem svetu ni bilo mogoče ločiti, kaj je original in kaj kopija. To odpira vrata za digitalizacijo sredstev, ki obstojijo v realnem svetu in za izvajanje različnih transakcij s temi digitalnimi sredstvi. Zaradi te lastnosti mnogi pravijo, da tehnologija blockchain predstavlja internet vrednosti v primerjavi z obstoječim internetom informacij. Zdi se, da bo v prihodnosti ta tehnologija prenovila mnoga družbena in gospodarska razmerja.

S kriptovaluto bitcoin, ki uporablja tehnologijo blockchain za vodenje evidence števila bitcoinov posameznega imetnika in za prenos bitcoinov med imetniki, je blockchain dosegel prvo večjo praktično uporabo. V zadnjih letih pa se je ta tehnologija začela razvijati v smer, da je v blockchain mogoče zapisati kompleksnejšo programsko kodo, ki omogoča več kot zgolj zapis podatkov o številu kriptovalut in transakcijah.

Uporaba blockchain v gospodarstvu
Tehnologija blockchain bo imela v gospodarstvu vpliv zlasti v tem, da bo z njo mogoče avtomatizirati določene procese, zaradi česar bo delo opravljeno hitreje in ceneje. Transakcije se bodo opravljale neposredno s končnimi uporabniki brez posrednikov. Vse to pa pomeni, da bo transakcij bistveno več, kar bo pospešilo ekonomijo.
Tehnologija blockchain omogoča, da se z izdajo in prodajo kripto kovancev (ICO – initial coin offering) zberejo zagonska sredstva za razvoj produktov, ki temeljijo na tej tehnologiji. Slednje predstavlja nek nov način zbiranja virov financiranja, ki odpira številna pravna vprašanja in prinaša tveganja oziroma donose za investitorje, hkrati pa podjetnikom omogoča enostavnejši dostop do svetovnih virov financiranja.

Podjetja bodo lahko samo tehnologijo blockchain uporabljala zlasti v obliki pametnih pogodb, katere predstavlja računalniška koda, zapisana v blockchain-u, ki avtomatično izvršuje obveznosti in uresničuje pravice brez posredovanja strank, kar zmanjšuje potrebo po zaupanju v izvrševanje pogodbe med strankama.

Podjetja bodo lahko s pomočjo blockchain-a digitalizirala materialna (vozila, nepremičnine, umetnine …) in nematerialna (informacije, zdravstveni podatki, identiteta …) sredstva, s katerimi bo mogoče na preprost, učinkovit in varen način digitalno razpolagati. Nadalje pa je mogoče s pomočjo te tehnologije razviti popolnoma nov tip organizacije (DAO - decentralized autonomous organizationd), katero predstavlja računalniška koda, ki jo upravljajo lastniki kovancev z glasovalnimi pravicami in katerih sklepe ta računalniška koda avtomatično izvrši.

Glavni problem te tehnologije
Največji problem tehnologije blockchain je, da obstoječa pravna ureditev ni prilagojena tej tehnologiji in da presoja razmerij z obstoječo pravno ureditvijo prinaša negotovosti. Evropske institucije menijo, da tehnologija še ni zrela za pravno ureditev, saj bi lahko pravna ureditev v tej fazi razvoja preprečila nadaljnji razvoj, hkrati pa ne bi ustrezno uredila družbenih razmerij. Ne glede na to, je že moč zaznati aktivnosti, ki bodo v nadaljevanju pripeljale do ustrezne pravne ureditve.

Avtor: Aljaž Jadek, odvetniška pisarna Jadek in Pensa

Članek je iz revije Glas gospodarstva, november.


V Sloveniji je začel z delom Blockchain Think Tank. Svoj interes za sodelovanje pošljite na elektronski naslov blockchain@digitalna.si.