SLO | ENG

Strateški Forum deležnikov s področja digitalizacije

V marcu je bil v Parizu 2. Strateški Forum deležnikov za področje digitalizacije industrije. Dogodek je bi v soorganizaciji Evropske komisije in Francoskega ministrstva za gospodarstvo in finance. Forum je združil predstavnike nacionalnih in evropskih pobud ter poslovne voditelje, raziskovalce, predstavnike digitalnih inovacijskih stičišč in različnih organizacij, zlasti s področja financiranja in standardizacije iz vse Evrope, z namenom, da bi bolje razumeli najboljše prakse in pristope k digitalizaciji Evropske industrije.

Poudarjene so bile prednosti izboljšanega sodelovanja in vključenost z deležniki v digitalni vrednostni verigi. Na forumu so udeleženci izmenjavali izkušnje in razmišljali o tem, kako bi lahko pospešili napredek pri digitalizaciji. Fokus razprave je bil na razširjanju in implementaciji digitalnih inovacij v podjetja. Zlasti MSP se premalo zavedajo pomena in potenciala digitalne tehnologije.

Upoštevati je potrebno organizacijske, tehnološke in finančne dejavnike za podporo MSP in velikim podjetjem pri projektih digitalnega preoblikovanja, pa tudi vidike, povezane z integracijo vrednostne verige in njenimi učinki na konkurenčnost. Izpostavljeno je bilo več ključnih sporočil, ki se nahajajo v skrajšanem poročilu. Razprave so zabeležene v daljšem, podrobnejšem poročilu. Najpomembnejše govore si je mogoče tudi ogledati. Med vsemi predstavitvami so bili največje pozornosti deležni trije govori na panelu »Vizije industrije za Evropo leta 2030«.

Na tej povezavi je mogoče najti večino prezentacij in predstavitev:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018-report-and-presentations

Na tej povezavi si je mogoče ogledati posnetke konference v angleškem jeziku:

http://www.videliostreaming.com/Paris1/ec.europa.eu2/2018-03-27_15h/