SLO | ENG

Sporočilo za javnost ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Ljubljana, 17. maj 2017 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na razvojni zaostanek Slovenije na področju vključevanja v informacijsko družbo s pomočjo e-veščin.

Nevladne organizacije kot posebej problematična področja izpostavljajo pomanjkljivo obvladovanje veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Neobvladovanje e-veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva v Sloveniji ne uporabljajo interneta.

Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe je Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi organizirala dogodek z naslovom »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«. Namen dogodka, ki je potekal v Rampa laboratoriju v Ljubljani, je bil širšo javnost informirati o stanju e-veščin v Sloveniji, izpostaviti aktualne probleme na področju, predstaviti prispevek nevladnih organizacij pri njihovem naslavljanju ter pri tem opozoriti na nujnost sodelovanja z gospodarstvom, občinami, univerzami in državo.

Slovenija se po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in evropskega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe uvršča blizu povprečja Evropske unije po razvitosti digitalnih znanj in spretnosti med prebivalstvom. Vendar pa primerjalno zaostaja na področju digitalnih veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Razlike v deležih oseb z e-veščinami pri reševanju problemov so med Slovenijo in povprečjem EU najbolj izrazite pri nameščanju programske opreme in aplikacij (SLO 30%, EU 44 %), nakupih prek spleta (SLO 39 %, EU 53 %) in uporabi storitev e-bančništva (SLO 34%, EU 46%). Na področju komunikacijskih e-veščin je razlika v deležih oseb največja pri sodelovanju v spletnih družabnih omrežjih (SLO 37 %, EU 50%).

Neobvladovanje e-veščin je povezano tudi z izobrazbo in spolom. Osebe z osnovno in srednješolsko stopnjo izobrazbo v manjši meri obvladajo e-veščine za komuniciranje v digitalnem okolju, prav tako so stopnje obvladovanja e-veščin za reševanje problemov nekoliko nižje pri ženskah. Neobvladovanje e-veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva v Sloveniji ne uporabljajo interneta.

Govorci so v prvem delu dogodka, ki je bil namenjen pogovoru o izzivih na področju krepitve e-veščin v Sloveniji poudarili, da obvladovanje e-veščin še posebej izrazito upada s starostjo, kar je povezano z neuporabo računalnika in interneta. V Sloveniji polovica (52 %) upokojencev in drugih neaktivnih oseb še nikoli ni uporabljala računalnika (povprečje EU 38 %). Prav tako je bilo med upokojenci in drugimi neaktivnimi osebami neuporabnikov interneta 56 % (povprečje EU 40 %). Poleg neobvladovanja e-veščin so razlogi za neuporabo interneta tudi ekonomske narave. Predraga oprema in previsoki stroški dostopa do interneta pomenita prepreko predvsem za socialno šibke družbene skupine. Dodatno oviro pri vključevanju v informacijsko družbo predstavlja slaba prilagojenost spletnih strani slepim in slabovidnim ter drugim ranljivim družbenim skupinam.

V okviru predstavitev aktivnosti, s katerimi nevladne organizacije naslavljajo aktualne probleme na področju razvoja e-veščin, so bili na Dnevu vključujoče informacijske družbe izpostavljeni projekti na področju krepitve e-veščin mladih (Opismenjevanje otrok za kibernetiko), digitalnega opismenjevanja starejših in socialno izključenih (Simbioza digitalna akademija) in nudenja podpore za uporabo javnih e-storitev (ABC uporabe spletnih storitev za državljane na portalu E-uprava). Hkrati so nevladne organizacije predstavile razvoj novih aplikacij, ki uporabnikom omogočajo krepitev e-veščin za sodelovanje v odločevalskih postopkih (Pametni glas nevladnih organizacij).

Sklepni del dogodka je bil namenjen okrogli mizi predstavnikov gospodarstva, občin, univerz, države in nevladnih organizacij v Slovenski digitalni koaliciji. Govorci so poudarili, da je potrebno izboljšati sodelovanje med različnimi sektorji pri krepitvi e-veščin vseh družbenih skupin. Pri tem je ključnega pomena zagotavljanje dostopa do financiranja za digitalno tehnologijo in razvoj digitalnih veščin, predvsem pa je potrebno posebno pozornost nameniti zmanjševanju digitalnega razkoraka, s posebnim poudarkom na kategorijah posameznikov, ki nimajo digitalnih veščin in jim posledično grozi socialna izključenost. V povezavi s slednjim si bo Mreža nevladnih organizacij še naprej prizadevala tako za večjo prepoznavnosti projektov na področju e-pismenosti in e-vključevanja kot tudi za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.

Program Dneva vključujoče informacijske družbe 2017 je dostopen na povezavi:
http://www.nevladni.info/dan-vkljucujoce-informacijske-druzbe-2017/

Dodatne informacije:
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
tel.: 041 365 529 (mag. Simon Delakorda), e-pošta: info@inepa.si