SLO | ENG

Sodelovanje Slovenije in Srbije pri digitalizacije javne uprave

Ministra podpisala Memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju digitalizacije javne uprave.

Na delovnem obisku ministrice za javno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije Ane Brnabić pri slovenskem ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, sta ministra podpisala Memorandum o soglasju o sodelovanju na področju digitalizacije javne uprave. Ministra sta v pogovoru največjo pozornost posvetila centralizaciji državne informatike, digitalni preobrazbi ter razvoju e-uprave in storitev države za državljane.

Državi bosta na osnovi memoranduma izvajali izmenjavo najboljših praks in rešitev IKT, pri čemer bosta sodelovali na ključnih področjih digitalizacije javne uprave. To so:

  • centralizacija, državna informacijska tehnologija in njeno upravljanje,
  • državna oblačna infrastruktura,
  • skupni gradniki za zagotavljanje avtentikacije in varno podpisovanje, vročanje in elektronska izmenjava podatkov,
  • e-javno naročanje,
  • varovanje mrežnega povezovanja in podatkov (kibernetska varnost),
  • razvoj e-storitev in izmenjava izkušenj pri prilagajanju in uresničevanju zakonodaje EU,
  • uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v javnem sektorju.

Memorandum predvideva organizacijo delovnih obiskov in študijskih potovanj za uradnike na vodstvenih položajih in strokovnjake ter organizacijo skupnih strokovnih delavnic, seminarjev in drugih srečanj. V okviru memoranduma se bodo predvidoma izvajala tudi tehnična posvetovanja ter dejavnosti na področju odpiranja trgov za IKT podjetja in skupno pojavljanje na tretjih trgih.