SLO | ENG

Slovenski državljani pridobili vpogled v svoje prekrške

Državljani Republike Slovenije lahko na portalu eUprava vpogledajo v svoje aktivne prekrške, zavedene v policijskih evidencah.

Ministrstvo za notranje zadeve jeskupaj s policijoregistriranim uporabnikom portala eUprava, omogočilo vpogled v aktivne prekrške v evidencah Policije.

Državljan z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila lahko dostopa do vseh podatke na zapisniku prekrška, od datuma in lokacije, do podatkov v zvezi s s postopkom in plačilom.

V modulu Moja eUprava (https://e-uprava.gov.si/pomoc-kontakt/pomoc-pri-uporabi/uporaba-modula-moja-euprava.html) lahko poleg podatkov iz evidence prekrškov policije državljani Republike Slovenije vpogledajo tudi v druge uradne evidence, na primer v matične podatke, vloge, premoženje in sodelovanje z državo.