SLO | ENG

Slovenija vse bliže jasnemu pravnemu okvirju za blockchain projekte

Od zadnje objave Think Tanka se je na relaciji med regulatorji in vlado na eni strani ter blockchain industrijo na drugi strani zgodilo precej novosti. Vse v pozitivni smeri. Nekatere delovne skupine znotraj Think Tanka že intenzivno delujejo, druge bodo z delom pričele kmalu. V naslednjih tednih bo ustanovljeno društvo, vabljeni, da se pridružite kot ustanovni člani. 
1. Odprava pravnih ovir za blockchain industrijo: sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Na pobudo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklican sestanek na temo odprave pravnih ovir, s katerimi se srečujejo deležniki v blockchain industriji. 

Sestanka so se na strani vlade, poleg predstavnikov MGRT, udeležili še predstavnik Ministrstva za javno upravo in predstavniki Ministrstva za finance. 

Na strani zasebnega sektorja so se sestanka udeležili predstavniki družb Iconomi, Cofound.it, Viberate, SunContract, Netis, Inex360, Odvetniške pisarne Novak, Odvetniške pisarne Jadek&Pensa, Lemur Legal in Blockchain Think Tank Slovenija.

Tema pogovorov so bile že opravljene aktivnosti v smeri priprave jasnega pravnega okvirja v Sloveniji glede primarne izdaje kripto valut (ICO), priprava osnutka predloga spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, priprava jasne opredelitve pravne narave kripto valut, priprava postopka glede nostrifikacije zagonskih podjetij ustanovljenih v tujini ter prenos njihovega sedeža v Slovenijo, ureditev finančno-računovodskih vprašanj, povezanih s kripto valutami in v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT začetek promocije Slovenije kot blockchain-u prijazne države.

Dogovorjeno je, da se na strani Think Tanka pripravi pregled dosedanjih aktivnosti v smeri reguliranja ICO transakcij, skupaj s konkretnimi predlogi in časovnico priprave in sprejemanja konkretnih dokumentov, ki bodo tvorili predvidljiv in transparenten pravni okvir za prihodnje ICO izdaje.

S ciljem odprave pravnih ovir, s katerimi se soočajo nekatera slovenska podjetja, katerih rešitve temeljijo na blockchain tehnologiji, je dogovorjeno, da Think Tank od teh podjetij zbere konkretne informacije, pripravi predlog rešitev in to posreduje pristojnim ministrstvom in regulatorjem.

2. Odgovor Banke Slovenije

Banka Slovenije je posredovala odgovor na vprašanje glede »obravnave različnih oblik virtualnih valut z vidika zakonodaje v pristojnosti Banke Slovenije«. Gre za odgovor regulatorja na dokument z vprašanji Think Tanka, ki je bil štirim regulatorjem posredovan novembra 2017. Odgovor Banke Slovenije se nahaja TUKAJ.

3. Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Predstavniki Think Tanka so že opravili predstavitvene sestanke z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in s Finančno upravo Republike Slovenije. Sledil je še sestanek s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja.

Sestanek je bil izjemno produktiven. Zapisnik sestanka bo objavljen po njegovi uskladitvi z Uradom.

4. Priprava pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Nejc Novak, predstavnik odvetniške pisarne Novak, član delovne skupine Think Tanka za regulativo je pripravil pobudo za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), in sicer v delu, ki se nanaša na postopek preverjanja identitete stranke ("know your customer” ali "KYC”) preko video konference.

Potem, ko so svoje predloge na dokument posredovali člani delovne skupine Think Tanka za regulativo, je bil predlog naslovljen na Kabinet predsednika vlade RS in Ministrstvo za finance. V vednost je bila pobuda posredovana še Uradu za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradu informacijske pooblaščenke. Besedilo pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo objavljeno v kratkem. 

5. Dokument Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Dne 12.1.2018 je ATVP objavila »Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov«. Dokument obsega opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

S tem dokumentom je ATVP v večjem delu odgovorila na vprašanja, ki jih je na vse štiri relevantne regulatorje naslovil Think Tank. Posamezni člani in/ali Think Tank bodo pripravili odgovore na vprašanja iz dokumenta ATVP. Rok za posredovanje odgovorov je 15.3.2018.

6. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko 

Dne 18.1.2018 je na pobudo Martina Pečarja (Institut Jožef Stefan) potekalo srečanje članov delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Namen srečanje je bilo medsebojno spoznavanje članov, izmenjava idej glede prihodnjega dela in način dela delovne skupine. Zapisnik sestanka (v angleškem jeziku) je dostopen TUKAJ.

7. Srečanje s predstavniki družbe Propy

Predstavnici Think Tanka, Sandra Damijan in Anja Blaj sta se 8. januarja srečali s predstavniki družbe Propy. Ta je v letu 2017 izvedla uspešno ICO transakcijo, njena osnovna dejavnost pa je prenos zemljiške knjige na blockchain. Navedli so pilotni primer Ukrajine, kjer so prvič uspešno prenesli lastništvo nepremičnino preko zemljiške knjige na blockchainu. V Ukrajini je vzpostavljen dvotirni sistem, v katerem standardna zemljiška knjiga in zemljiška knjiga na blockchainu delujeta vzporedno. 

Namen sestanka je bil zbrati informacije iz prakse in ugotoviti kako v nekaterih državah že uspešno potekajo prenosi pravic na nepremičninah preko blockchain tehnologije. Propy je že začel tudi s pilotnim projekotom v ZDA. 

8. Poziv študentom Pravne fakultete

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je potekal prvi meet-up študentov, ki so zainteresirani za podajanje predlogov, komentarjev in priprave gradiva za Blockchain think tank delovno skupino regulative. Študentje bodo v okviru sodelovanja pridobili znanje na področju blockchain tehnologije, ‘’smart contract’’ vsebine, regulacije t. i. ICO (initial coin offering) in preostalih kriptovalut ter se seznanili s trenutno obstoječim stanjem in smernicami, ki jih izdajajo države na tovrstnih področjih.

9. Ustanovitev društva

Think Tank se bo preoblikoval v društvo. Skladno z Zakonom o društvih, so za ustanovitev društva potrebni najmanj trije ustanovitelji (fizične ali pravne osebe).

Če želite biti med ustanovitelji društva, svoje podatke vpišite TUKAJ. Podatke, ki jih je potrebno vpisati v dokument (osebno ime, EMŠO, itd.), zahteva Zakon o društvih.

Ko bodo zbrani kandidati za ustanovitelje društva, bo pripravljen temeljni akt društva ter sklican ustanovitveni zbor. Formalno-pravna ustanovitev društva je načrtovana v sredini februarja.

10. Delovna skupina za javni sektor — izločitev iz think tanka

V okviru Blockchain Think Tank-a je bilo načrtovano tudi delovanje skupine, vezane na javni sektor. Po tehtnem premisleku so se s predstavniki državne uprave dogovorili, da bo zaradi transparentnosti in v izogib kakršnim koli dvomom, skupina omejena na javno upravo.

Skupina bo vsekakor stalno in transparentno sodelovala z Blockchain Think Tankom in Slovensko digitalno koalicijo.

11. Dogodki Think Tanka v 2018

Nekaj idej:
- Blockchain Roadshow (osnove glede blockchaina, ponovitev serije dogodkov iz 2017 po drugih krajih Slovenije);
- ICO pitch dogodek  (priložnost, da se javnosti predstavijo slovenski ICO projekti v različnih fazah kampanije zbiranja sredstev);
- »AMA dogodek« (ask me anything) ( na dogodek bi povabili nekaj najvidnejših predstavnikov blockchain industrije, vlade in regulatorjev);
- Blockchain/ICO bootcamp (večdnevni dogodek, organiziran v obliki delavnic, npr. v obliki poletne šole);
- Blockchain in študentje  (povezava Think Tanka s slovenskimi univerzami , aktivacija študentov).