SLO | ENG

Slovenija napredovala po DESI indeksu na odlično 15. mesto!

Indeks digitalne ekonomije in družbe (DESI) je sestavljen indeks, ki povzema pomembne kazalnike o evropski digitalni uspešnosti in spremlja razvoj držav članic EU v digitalni konkurenčnosti.


Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe Evropske komisije uvršča na 15.
mesto med 28 državami članicami EU.

Znatno je napredovala pri uporabi internetnih storitev in  opravljenih  digitalnih  javnih  storitvah  ter  ostaja  nad  povprečjem  EU  pri  vključevanju digitalne tehnologije.

S  spodbujanjem  uporabe  interneta  in  digitalnih  javnih storitev  se  bosta  povečala  razširjenost  digitalnih  javnih  storitev  in  povpraševanje  po  njih. Večje  prizadevanje  za  izboljšanje  povezljivosti  je  nujen  predpogoj  za  uspešno  digitalno preobrazbo v Sloveniji.

Slovenija izvaja svojo strategijo Digitalna Slovenija 2020, sprejeto   marca 2016, in je vzpostavila nacionalno koalicijo za digitalne znanja in spretnosti ter delovna mesta.      


Povzeto po Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2018, poročilo o državi – Slovenija
Več na ec.europa.eu