Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si naj bi vključevala čim večje število deležnikov in podpornikov, ki bodo v okviru odprtega foruma aktivno vključeni v usmerjanje digitalnega razvoja Slovenije.

Podporniki bodo s prijavnico izrazili aktivno podporo koaliciji in interes za sodelovanje pri doseganju ciljev Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si, vključno z doseganjem strateške vizije RS, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih rešitev, temelječih na digitalnih tehnologijah.

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si bo v razvojnem obdobju do leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije, od katerega je odvisna uspešnost razvojnih prizadevanj, ki bo pritegnila čim širši krog deležnikov in ustrezno medijsko podprla delovanje Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si.

Le z doseganjem sinergijskih učinkov pri skupnih oz. komplementarnih projektih digitalizacije ter z oblikovanjem skupnih stališč v okviru Slovenske digitalne koalicije - digitalna.si bo digitalizacija Slovenije potekala bolj usklajeno, hitreje in učinkoviteje, kar bo pomembno prispevalo k družbenemu razvoju, izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja in socialne vključenosti.

Deležniki

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili:


Za hitrejši in učinkovitejši digitalni napredek lahko v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si sodelujejo vsi deležniki razvoja in digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Podpirajo nas že
Ime organizacije
Smart City Sistemi
Gasilska brigada Ljubljana
DigiEd d.o.o.
Elektra d.o.o.
Marcelino d.o.o.
BASS d.o.o.
Pro-bit programska oprema d.o.o.
Bora SMM - Maja Vrčon s.p.
Skupnost VSŠ
S&T Slovenija d.d.
Evropski razvojni inštitut (ELI-SEE)
Panteon Group d.o.o.
Niki d.o.o.
Višja strokovna šola Academia Maribor
Microsoft d.o.o.
Digital Innovation Hub Slovenia
Mestna občina Ljubljana
Tadej Osterc
Brihteja d.o.o.
Mina Krzisnik
D2S d.o.o.
Agencija Novelus, d. o. o.
Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru
Trgovina Njegač d.o.o.
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
LeanPay d.o.o.
Žarko Germek
GoGreenPortal d.o.o.
Robert Berki
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
Višje sodišče v Mariboru
Odvetniška pisarna Novak in odvetniki, d.o.o.
NLB d.d.
Jasmina Mihelak Zupančič
Zavod Podjem Maribor
Društvo Fokus 2031
Marko Kodelja
Boris Gumilar
Simon Ručigaj
Blaž Špegelj
Zavod Ekopren
Tomi Kresevič
Iskratel, d.o.o.
Alcad d.o.o.
Luka Likar
Upamo si d.o.o.
Tedea Vran Bertok
Nives Kreuh
Jaka Ursic
Solos d.o.o.
Miha Kožuh
CDE nove tehnologije d.o.o.
Matjaž Herle
Anja Blaj
Kritea d.o.o.
Nucleus plus d.o.o.
Borut Hrobat s.p.
Inštitut za neodvisnost
Sinapsa d.o.o.
Božidar Eržen
MAGCONSULTING Financial Advisory
Osnovna šola Dobje
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Pia infromacijski sistemi in storitve d.o.o.
Edvard Nikitovic
IBM Slovenija d.o.o.
Jurij Kutnjak odvetnik
Hude Aplikacije (Arboobra d.o.o.)
Zero Carbon d.o.o.
Farma kode d.o.o.
Stroka produkt d.o.o.
Perspektiva
Jp Prlekija
Digidrom d.o.o.
Branko Korošec
Potencial Inštitut
Evoli management d.o.o.
WTB d.o.o.
Mirjana Ivanuša s.p.
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Ministrstvo za notranje zadeve
HAKL IT, d.o.o.
Aleksander Katulus Vidmar
Ripitz d.o.o.
Nevenka Ribnikar
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij - KSEVT
Elektro Ljubljana d.d.
Solido - nedenarno trgovanje d.o.o.
Dejan Tomažič
Viktorija Florjančič
Ernst
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
ALPMedia
Scepter d.o.o.
Piratska stranka Slovenije
NIL d.o.o.
B2 d.o.o.
Mbills d.o.o.
Eurocon d.o.o.
MJU
Tomislav Mlinarić
Uprava RS za zaščito in reševanje - 112
Zadruga Aktivni državljani
Pipi.si
iLab d.o.o.
Noravision Gallery
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Inden d.o.o.
Primož Ramovš
IAM Visoka šola za multimedije
Smart Com d.o.o.
Slovensko društvo za elektronske komunikacije - SIKOM
Valerija Korošec
Ministrstvo za finance
IIBA Slovania Chapter
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Gospodarska zbornica Slovenije
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Zveza društev upokojencev Slovenije
Avitel
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
Talum d.d.
Taktik d.o.o.
A1 Slovenija d.d.
Olga Vončina
Zavod SDT
Kibernova Gorazd Rakovec, s.p.
Pisarna Kovač d.o.o.
ITSM center d.o.o.
Amnim d.o.o.
Andrej Krajnc
JollyDeck
Katja Koren Ošljak
Elektron d.d.
Center RS poklicno izobraževanje
Biokoda d.o.o.
ePrvak d.o.o.
Editor d.o.o.
AV studio d.o.o.
Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center
Zavod Varni internet
Inovatio d.o.o.
Etri skupnost, Jazon d.o.o.
Zabec.net d.o.o
Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Ventocom.SI, telekomunikacije, d.o.o.
DOBA Fakulteta Maribor
Adrifund d.o.o.
SmartIS City
Ana Pleško
Alpineon d.o.o
Občina Ajdovščina
Ministrtvo za notranje zadeve, Policija
IRPE institut
Gorazd Krumpak
Arnes - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Damjan Holsedl
Aleš Ogorevc
Ministrstvo za javno upravo