SLO | ENG

Poziv k včlanitvi v Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Evropska komisija je v sporočilu »Umetna inteligenca za Evropo«, april 2018, zapisala, da tako kot parni stroj ali elektrika v preteklosti umetna inteligenca spreminja naš svet, našo družbo in našo industrijo . Po zaslugi naraščajoče zmogljivosti računalnikov, razpoložljivosti podatkov in napredovanja algoritmov je umetna inteligenca postala ena najbolj strateških tehnologij 21. stoletja. 

Veliko je v igri. Naš pristop k umetni inteligenci bo določil svet, v katerem živimo. V močni svetovni konkurenci je potreben trden evropski okvir!

V prihodnosti želi Evropska unija realizirati naslednje strateške cilje na področju umetne inteligence:

  1. Povečati tehnološke in industrijske zmogljivosti EU ter sprejetje umetne inteligence v celotnem gospodarstvu, tako v zasebnem kot v javnem sektorju;
  2. dvigniti pripravljenost na družbeno-ekonomske spremembe, ki jih prinaša umetna inteligenca in
  3. zagotoviti ustrezen etični in pravni okvir na podlagi vrednot unije in v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

V Evropski uniji se zavedamo, da umetna inteligenca pomeni velik izziv, zato je pomembna vključitev vseh različnih sodelujočih, vključno s podjetji, potrošniškimi organizacijami, sindikati in drugimi predstavniki organov civilne družbe. Evropska komisija je v ta namen vzpostavila evropsko zavezništvo za umetno inteligenco, ki deluje kot platforma več deležnikov in bo obravnavala vse vidike umetne inteligence. Zavezništvo bo okolje za izmenjavo dobrih praks ter spodbujanje zasebnih naložb in dejavnosti, povezanih z razvojem umetne inteligence.

V primeru, da vidite v povezovanju na evropski ravni priložnost za razvoj ter menite, da ste lahko del evropske zgodbe na področju umetne inteligence vas vabimo, da se pridružite zavezništvu »The European AI Alliance«.


Več informacij in postopek včlanitve je dosegljiv na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance.