SLO | ENG

Povabilo k podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si

Slovenija je pred zahtevno nalogo digitalnega preoblikovanja, ki je ključnega pomena za njeno prihodnost! Digitalizacija vseh področij družbenega življenja zahteva sodelovanje, zato vas vabimo k podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si!
Spoštovani,

v času izjemno hitrega razvoja in implementacije digitalnih tehnologij in v času, ko se Evropska unija prizadeva za odpravo digitalnih meja in oblikovanje enotnega evropskega digitalnega prostora, je Slovenija pred zahtevno nalogo digitalnega preoblikovanja, ki je ključnega pomena za njeno prihodnost.

Digitalizacija vseh področij družbenega življenja zahteva sodelovanje, zato vas vabimo k podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si, s kateroželimo okrepiti in pospešiti razvoj digitalne družbe in s tem v največji mogoči meri izkoristiti priložnosti, ki jih omogočajo digitalne tehnologije.

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je v razvojnem obdobju do leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije in tudi eden izmed instrumentov usklajenega izvajanja strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020, od katerega je odvisna uspešnost nacionalnih razvojnih prizadevanj. Na lanskem Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016 na Bledu, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva, je bila že sprejeta Izjava o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si. Izjavo so podpisali predstavniki ključnih deležnikov (oziroma njihovih organizacij):

  • Predsednik Vlade RS (predstavnik državnega in javnega sektorja),
  • Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (predstavnik gospodarstva),
  • predstavnik Rektorske konference RS(predstavnik Univerz in drugih visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih institucij),
  • predstavnik združenja raziskovalnih organizacij KOsRIS za področje raziskovalno razvojnega sektorja
  • predstavnik Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (predstavnik civilne družbe iz vrst NVO),
  • predstavnik lokalne samouprave in
  • Digitalni glasnik

K podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si želimo pridobiti čim večje število podpornikov.

Podporniki bodo zaprošeni, da:

  • sodelujejo pri vsebinskih razpravah,
  • sodelujejov specializiranih delovnih skupinah ali pa
  • da samo podpirajo digitalno preoblikovanje Slovenije in se tako aktivno vključujejo v usmerjanje digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Zato vse zainteresirane, ki lahko prispevajo k usklajeni digitalizaciji, vabimo k podpori insodelovanju v okviru Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si. Podporo koaliciji in interes za sodelovanje lahko podate z izpolnitvijo Izjave za podporo Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si na spletni strani koalicije (www.digitalna.si; v zavihku podporniki), na kateri so predstavljeni tudi poslanstvo, cilji, prednostna priporočila ukrepanja in okvirni načrt delovanja Slovenske digitalne koalicije - digitalna.si.

Vsem deležnikom, ki so že izrazili podporo koaliciji in vsem, ki bodo z Izjavo za podporoSlovenski digitalni koaliciji - digitalna.si to še storili, bodo posredovana nadaljnjaorganizacijska obvestila in povabilo k udeležbi na prvem letnem forumu Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si, ki bo namenjen razpravi o prednostnih področjih ukrepanja ter določitvi operativnih ciljev koalicije.

Vabimo vas k izrazu podpore in k sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji - digitalna.si.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

Prihajam iz / Kdo sem *
Ime organizacije *
Naslov organizacije *
Ime in priimek kontakta *
E-mail kontakta *
Želite še kaj dodati?