SLO | ENG

Postanite del „Atlasa informacijske varnosti“

V luči kibernetskih varnostnih izzivov je Evropska komisija sprožila proces vzpostavitve mreže kompetenčnih centrov s področja informacijske varnosti. Prvi korak je izdelava t. i. »Atlasa informacijske varnosti« (ang. Cybersecurity Atlas). Pristojno ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, poziva vse organizacije, ki imajo znanje na področju informacijske varnosti, da se vpišejo v „Atlas informacijske varnosti".


V atlas se lahko vpišete na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey

Sporočilo Ministrstva za javno upravo
Republika Slovenija se sooča s spreminjajočim varnostnim okoljem. Postavljeni smo pred nove kompleksne varnostne izzive, ki od nas zahtevajo ustrezno prilagoditev, pripravljenost in odločen odziv. V nacionalni Strategiji kibernetske varnosti smo zapisali, da so v sodobni družbi vsa področja delovanja družbe odvisna od informacijsko-komunikacijskih sistemov. Zavedati se moramo, da bo nadaljnji razvoj digitalizacije odvisnost še povečeval. Medsebojna povezanost sistemov pomeni, da ima ranljivost enega lahko posledice na delovanje ostalih. Uspešno zagotavljanje visokega nivoja kibernetske varnosti zahteva učinkovito izrabo obstoječih virov in primerno večnivojsko organiziranost.

Pomen akademsko-raziskovalne sfere in znanja, ki je zbrano tudi v gospodarstvu, na področju informacijske varnosti prepoznava tudi Evropska komisija. Gre za pomemben člen nacionalnega sistema informacijske varnosti, s katerim je neposredno povezan ukrep spodbujanja razvoja in vpeljave novih tehnologij na področju informacijske varnosti. Prav tako je spodbujanje in podpiranje raziskav in razvoja na področju informacijske varnosti ena od nalog pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost kot osrednjega koordinacijskega telesa na področju informacijske varnosti v Republiki Sloveniji. Pri tem pa ne smemo pozabiti na nujnost čimprejšnje uvedbe ustreznih organizacijskih oblik.

Z aktivno podporo raziskav in razvoja na področju informacijske varnosti kot osnovnega gradnika vseh tehnologij, povezanih z digitalizacijo (npr. interneta stvari, avtonomnih vozil, podatkovnih verig itd.), bo država istočasno pomagala tudi pri zmanjševanju razkoraka med naraščajočimi potrebami po strokovnjakih s tega področja in njihovo trenutno razpoložljivostjo. Zadnje je skupna naloga vseh držav EU, če hočemo da Evropa ohrani in tudi izboljša svoj položaj na področju informacijske varnosti. Pomen akademsko-raziskovalne sfere je septembra 2017 potrdila tudi Evropska komisija, ki je sprožila proces vzpostavitve mreže kompetenčnih centrov s področja informacijske varnosti. V to mrežo spadajo tudi raziskovalne skupine in centri znanja, ki delujejo v gospodarstvu. Prvi korak je izdelava t. i. »Atlasa informacijske varnosti« (ang. Cybersecurity Atlas), ki naj bi zajel obstoječa znanja na področju informacijske varnosti.

Menimo, da gre za priložnost za promocijo slovenskega znanja in raziskovalcev v mednarodnem okolju polnem novih izzivov. Zavedati se moramo, da globalna narava interneta in s tem tudi problematike informacijske varnosti zahteva mednarodno sodelovanje, ki omogoča kakovostno izmenjavo izkušenj, znanja in najboljših praks, kar vse prispeva h krepitvi nacionalne in evropske varnosti.

Pristojno ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, javno poziva vnos vaše organizacije na zemljevid znanja s področja informacijske varnosti na povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey.

Ker smo prepričani, da slovenska akademsko-raziskovalna sfera in gospodarski subjekti lahko ponudijo izkušnje, znanja in sodelovanje na področju informacijske varnosti, vse zainteresirane deležnike pozivamo, da se neposredno prijavijo v omenjeni atlas na zgornji povezavi ter nam neobvezno posredujejo informacijo o svoji prijavi na gp.mju@gov.si.