SLO | ENG

Podporniki

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si bo vzpostavljena kot odprti forum deležnikov za koordinacijo, usklajevanje, usmerjanje in sodelovanje pri digitalnem preoblikovanju Slovenije.

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si naj bi vključevala čim večje število deležnikov in podpornikov, ki bodo v okviru odprtega foruma aktivno vključeni v usmerjanje digitalnega razvoja Slovenije.

Podporniki bodo s prijavnico izrazili aktivno podporo koaliciji in interes za sodelovanje pri doseganju ciljev Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si, vključno z doseganjem strateške vizije RS, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih rešitev, temelječih na digitalnih tehnologijah.

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si bo v razvojnem obdobju do leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni element digitalizacije Slovenije, od katerega je odvisna uspešnost razvojnih prizadevanj, ki bo pritegnila čim širši krog deležnikov in ustrezno medijsko podprla delovanje Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si.

Le z doseganjem sinergijskih učinkov pri skupnih oz. komplementarnih projektih digitalizacije ter z oblikovanjem skupnih stališč v okviru Slovenske digitalne koalicije - digitalna.si bo digitalizacija Slovenije potekala bolj usklajeno, hitreje in učinkoviteje, kar bo pomembno prispevalo k družbenemu razvoju, izboljšanju gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja in socialne vključenosti.


Izjava za podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si in vključitev v Odprti forum Digitalna.si:

Prihajam iz / Kdo sem *
Ime organizacije *
Naslov organizacije *
Ime in priimek kontakta *
E-mail kontakta *
Želite še kaj dodati?