SLO | ENG

OECD knjiga Umetna inteligenca in družba (Artificial Intelligence in Society).

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 11.06.2019 objavila knjigo Umetna inteligenca in družba (Artificial Intelligence in Society).

Knjiga ponuja širok pogled na področje umetne inteligence iz več dimenzij, vključno s tehnično, gospodarsko in aplikativno dimenzijo ter se osredotoča tudi na njene vplive na družbo. Prikazuje tudi najpomembnejše vidike javnih politik in zemljevid upravljanja AI na nacionalni in mednarodni ravni. Njen cilj je demistificirati AI, tako da se lahko javne politike razvijejo in prilagodijo tej novi pomembni tehnologiji. Pri nastajanju knjige je aktivno sodeloval Inštitut Jožef Stefan.

Več o knjigi 

Prost spletni dostop