SLO | ENG

Obvestilo o spremembi javnega poziva in podaljšanje roka za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

December 17, 2018 - Obveščamo vas, da zaradi potrebe po spremembi področja testiranja tržnega interesa spreminjamo Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Objavljamo nov seznam gospodinjstev za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s. Iz postopka testiranja tržnega interesa je umaknjena tabela za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Nove podatke lahko prevzamete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp

Hkrati vas obveščamo, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, tako da velja naslednje:

  1. Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 1. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

  2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 7. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si).

Sprememba Poziva za izkaz tržnega interesa (pdf).