SLO | ENG

Občine vidijo prihodnost v digitalizaciji

Uspešnost digitalizacije bo odvisna od povezovanja, znanja, podjetnosti in poguma.

Župani, predstavniki države, podjetij in raziskovalnih ustanov so na konferenci Občine prihodnosti obravnavali aktualne novosti pri financiranju in v razvoju lokalnih skupnosti.

V okviru konference je potekala okrogla miza, ki je podala vpogled v niz dejavnosti, ki jih izvajajo občine, javna uprava in podjetja na področju digitalizacije države in lokalnih skupnosti. Udeleženci omizja so razpravljali tudi o iskanju novih rešitev za obstoječe probleme občin ter o razvoju pametnih mest do sedaj in izzivih v prihodnje.

Glavni zaključki okrogle mize so bili, da je za razvoj pametnih mest potrebno povezovanje oziroma sodelovanje ne le občin med seboj, ampak tudi z lokalnimi podjetji za tehnološko prilagajanje. Poleg tega je treba zagotoviti dober izobraževalni sistem, ki bo poleg znanja mladih omogočil uvajanje podjetnosti v šolski sistem, ter pridobiti voljo in pogum za zagon novosti.

Več informacij:

https://skupnostobcin.si/novica/porocilo-iz-posveta-obcine-prihodnosti/