10. junij 2020

VABILO: ON-LINE SEMINAR - Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku »Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0«.

Naslovna diginovicka online

Spoštovani,

skrb za odlično osebno uporabniško izkušnjo udeleženca potovanja je trend, ki dandanes učinkovito povezuje turizem z uporabo podatkovne ekonomije. Prav podatkovna ekonomija nam namreč preko novih tehnologij in obdelave podatkov v realnem času omogoča boljše spoznavanje turistične destinacije, večjo optimizacijo potovanja in stroškov, hkrati pa povečuje priložnosti za dodaten zaslužek skozi osebna doživetja obiskovalcev.

Razvoj na tem področju je izjemen, hiter, priložnosti je mnogo!

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku »Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0«.

Na dogodku se bomo uvodoma s sogovorniki iz Ministrstva za javno upravo, Tehnološkega parka Ljubljana ter Gospodarske zbornice Slovenije, posvetili odgovorom na vprašanja o tem, kaj so odprti podatki ter kaj je njihova dodana vrednost za občine, nato pa se v nadaljevanju dotaknili možnosti za razvoj turističnih destinacij z uporabo novih tehnologij in priložnosti, ki jih prinaša turizem 4.0, ki jih bodo predstavili strokovnjaki, ki delujejo na področju slovenskega turizma.

Med drugim bomo iskali tudi odgovore na vprašanja, kako nam lahko odprti podatki pomagajo pri strateškem načrtovanju na področju turizma. Dogodek je priložnost za izmenjavo dobrih praks med vsemi, ki se z odprtimi podatki in njihovo uporabno vrednostjo že dalj časa ukvarjajo.

Dogodek bo v sredo, 17. junija 2020, s pričetkom ob 13.uri.

Potekal bo online preko platforme Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81385190412

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava preko Eventbrite obrazca, najkasneje do torka, 16. junija 2020. Dogodek se bo snemal in bo objavljen na www.facebook.com/groups/opsihub/.

Naj se sodelovanje 4.0 prične!

Z lepimi pozdravi.

dr. Jernej Pintar - direktor (Tehnološki park Ljubljana d.o.o. )

Andreja Lampe - direktorica projektov IKT horizontalne mreže (Gospodarska zbornica Slovenije)

Peter Geršak - državni sekretar (Ministrstvo za javno upravo)

Program

»Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0«

17. 6. 2020 - ONLINE

13:00 – 13:10

Pozdrav udeležencev

 • - mag. Peter Geršak, državni sekretar, MJU
 • - Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO
 • Peter Misja, predsednik Komisije Skupnost občin Slovenije za turizem
 • - mag. Aleš Veršič, MJU in mag. Peter Medica, projekta ODEON in DEAS, TPLJ
 • Gaber Terseglav, IKT – Horizontalna mreža
 • - mag. Jurij Dolžan, podsekretar, MJU
 • doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, 4PDIH
 • Andrej Medved, LAS Istra
 • dr. Urška Starc Peceny, vodja oddelka Turizem 4.0 in Matevž Straus mag., vodja programa Heritage+, Arctur d.o.o.
 • Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO
 • Gregor Košir, podžupan občine Kočevje
 • Blaž Veber, direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
 • mag. Željko Gudzulić, predstavnik MOL / ZMOS
 • Andrej Kotar, predstavnik DS za pametne skupnosti pri Slovenski Digitalni Koaliciji

13:10- 13:25

Kaj so odprti podatki in kakšne so potrebe po njih?

13:25- 13:35

Pomembna vprašanja pri odpiranju podatkov

13:35-13:45

Mesta in skupnosti kot odskočna deska za digitalno transformacijo

13:45-14:05

Pregled potreb občin po digitalizaciji, s konkretnimi primeri, slovenskih in tujih dobrih praks (https://4pdih.com/orodje/)

14:05-14:25

Sodelovanje in turizem 4.0 – priložnosti za občine

14:25 – 15:00

Moderirani panel: Povezovanje členov v verigi digitalizacije & združevanja & odpiranja podatkov, s poudarkom na turizmu.

doc. dr. Emil Juvan, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Predstavnik AJPES (TBC)

Moderator: Aleš Veršič

15:00 – 15:10

Zaključek dogodka z oblikovanjem povzetka

TBC – to be confirmed

*Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa

OPSI HUB

Ustanovitelji Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB) smo Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. (projekt Odeon – Open Data for European innovation), Gospodarska zbornica Slovenije (IKT-Horizontalna mreža) in Ministrstvo za javno upravo.

Na podlagi odprtih podatkov se veča transparentnost države, uporabljajo pa se tudi za oblikovanje rešitev podjetij in razumevanje delovanja populacije. V okviru OPSI Huba (Stičišča odprtih podatkov Slovenije) se izvaja serija dogodkov, kot konference, seminarji, delavnice, ki želijo približati področje odprtih podatkov zainteresirani javnosti. Naš cilj je, da se med seboj še bolj povežemo in skupaj pripomoremo k razvoju inovativnosti na vseh področjih.

Izobraževalni doprinos / Preberite:

https://www.tp-lj.si/sl/novice/podatki-so-najpomembnejsa-surovina-21-stoletja-2020-05-14

Sledite:

https://www.linkedin.com/company/open-data-hub-slovenia/