01. julij 2020

Stališče Slovenske digitalne koalicije glede mobilne aplikacije Covid 19

Digitalna koalicija izraža podporo prizadevanjem Vlade RS za uvedbo in čim širšo uporabo mobilne aplikacije Covid 19 , z namenom omejitve možnosti prenosa okužb na območju Republike Slovenije.
L 252941 1

Digitalne tehnologije prinašajo veliko prednosti ter podporo ljudem v različnih življenjskih in poslovnih situacijah, hkrati pa se zaradi možnih posledic njihove uporabe pojavlja veliko izzivov ter nezaupanja s strani uporabnikov.

Ker se skoraj 50% življenja in poslovanja seli v virtualno okolje je Digitalna koalicija že ob začetku epidemije covid-19 predlagala ustanovitev in delovanje nacionalne skupine za digitalizacijo za pomoč državi in družbi pri optimalnem izvajanju ukrepov ter vzpostavljanju podpore novi situaciji in življenju s korona virusom.

Eden izmed takšnih ukrepov je razvoj in uporaba aplikacije za detekcijo in opozarjanje na fizične stike z okuženimi v času epidemije covid-19.

Slovenska digitalna koalicija kot ključne dejavnike pri izbiri primerne tehnološke in pravne rešitve poudarja, da je potrebno pri razvoju in uporabi mobilnih aplikacij za sledenje fizičnim stikom z okuženimi z namenom omejevanja okužb z virusom COVID-19 med splošno populacijo nujno upoštevati naslednje vidike: sorazmernost, prostovoljnost, zaupanje javnosti, družbeno sprejemljivost in tehnološko opremljenost. Slovenska digitalna koalicija poleg naštetih kriterijev podpira tudi kriterij prostovoljnosti uporabe, jasno in časovno omejen namen uporabe aplikacije, omejen obseg shranjevanja in obdelave (osebnih) podatkov ter zlasti interoperabilnost uporabe aplikacije med državami članicami EU, kar je ključnega pomena glede na težnjo Slovenije, njenega prebivalstva in gospodarstva, po čim lažjem prehajanju državnih meja, kjer in kadar je to glede na epidemiološko stanje mogoče.

Stališče Slovenske digitalne koalicije je bilo poslano na Vlado RS, v katerem so izrazili podporo prizadevanjem Vlade RS za uvedbo in čim širšo uporabo mobilne aplikacije Covid 19, z namenom omejitve možnosti prenosa okužb na območju Republike Slovenije.

Stališče, ki je bilo poslano Vladi RS, si lahko preberete tukaj.