19. november 2020

Občanski dialog »Mi, internet«: poznavanje interneta zmanjšuje tveganja njegove uporabe

Novicka naslovna

Nevladne organizacije so v okviru globalnega občanskega dialoga o prihodnosti interneta z naslovom »Mi, internet« organizirale spletne dogodke v Ljubljani, Mariboru in Žalcu, na katerih so občani razpravljali o vlogi interneta v vsakdanjem življenju in oblikovali predloge za boljše delovanje te tehnologije za posameznike in družbo.


Ključni rezultati občanskega dialoga v Sloveniji, v katerem je sodelovalo 72 udeležencev in udeleženk, so naslednji:

  • Internetu popolnoma ali precej zaupa 54 % udeležencev.
  • 75 % jih meni, da ljudje niso dovolj seznanjeni o svojih pravicah glede osebnih podatkov.
  • 41 % udeležencev je mnenja, da so izpostavljeni dezinformacijam.
  • Udeleženci so kot najbolj nujno in učinkovito rešitev za naslavljanje dezinformacij predlagali izobraževanje uporabnikov interneta, da se naučijo prepoznavati pravilnost informacij.
  • Da je svobodo govora na internetu treba nadzorovati z namenom, da ljudje ne bodo oškodovani ali nadlegovani, meni 56 % udeležencev
  • Po drugi strani je 50 % slovenskih udeležencev menilo, da bi moralo biti uporabnikom interneta zagotovljene več zasebnosti.
  • 49 % udeležencev občanskega dialoga meni, da je umetna inteligenca tako priložnost kot grožnja.
  • 72 % udeležencev meni, da bi morale biti človekove pravice prednostno vodilo za razvoj umetne inteligence.
  • 30 % udeležencev je odgovorilo, da namerava v prihodnje spremeniti odnos do deljenja digitalnih podatkov tako, da bodo delili manj osebnih podatkov.
  • 72 % udeležencev je odgovorilo, da bodo v prihodnje bolj previdni kaj berejo, gledajo ali poslušajo na internetu.


Predhodni rezultati dialoga so bili predstavljeni odločevalcem na globalni ravni v okviru 15. letnega Foruma o upravljanju interneta (IGF). V Sloveniji bodo predhodni rezultati občanskega dialoga »Mi, internet« predstavljani na 3. Forumu Slovenske digitalne koalicije.

Občanski dialog »Mi, internet« je vzorčni primer uporabe globalnega posvetovanja o prihodnosti interneta ter nov način iskanja skupnih točk in ukrepov glede upravljanja interneta. Predstavlja prizadevanja Organizacije združenih narodov in Mednarodnega foruma o upravljanju interneta, da bi postala bolj odprta in vključujoča za poučena in informirana kolektivna mnenja občanov.

Celoten pregled predhodnih rezultatov občanskega dialoga je dostopen na tej povezavi.