23. julij 2020

Evropska komisija: Ključne bodo digitalne spretnosti

Evropska komisija je sprejela nove smernice, s katerimi želi pomagati izobraževalnim ustanovam in delodajalcem pri spodbujanju digitalnih spretnosti pri Evropejcih. Te bodo še posebej pomembne pri prilagajanju na nove delovne pogoje po izbruhu novega koronavirusa

Long life learning reskillingadobestock 320477605

Poročilo in smernice za izvajanje vsebujejo praktična navodila, ključne ukrepe, nasvete in spletne materiale za kar najbolj učinkovito uporabo okvira EU za digitalne kompetence (DigComp).

Evropska komisija bo sicer jeseni predstavila osvežen načrt za digitalno izobraževanje.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1338

Dodatne informacije:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/upskilling-life-after-pandemic-commission-launches-new-digital-competence-guidelines

Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, lahko najdete na spletni strani: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/sl


COVID-19: UKREPI EU ZA SOOČANJE Z IZBRUHOM KORONAVIRUSA

Okrevanje gospodarstva EU

Evropska komisija je za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo.

To okrevanje mora biti vzdržno, enakomerno in pravično za vse države članice. Zato je Komisija predlagala oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, NextGenerationEU, ki je vreden 750 milijard evrov. Ta instrument bo vključen v okrepljen in prenovljen dolgoročni proračun EU, tako da bo v obdobju 2021–2027 v evropskem proračunu na voljo 1850 milijard evrov. Več informacij najdete tukaj.

Evropska komisija je sicer še

Cepiva in krepitev zdravstvenih zmogljivosti

Učinkovito in varno cepivo proti virusu je najboljši način, da se doseže trajna rešitev za pandemijo. Čas je bistvenega pomena. Evropska komisija je zato sprejela evropsko strategijo za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti COVID-19; z njo želi zagotoviti proizvodnjo cepiv v EU in zadostne zaloge za njene države članice prek sporazumov za vnaprejšnji nakup s proizvajalci cepiv v okviru instrumenta za nujno pomoč.

Proračun instrumenta za nujno pomoč znaša 2,7 milijarde evrov, dopolnjuje pa ukrepe, ki se sprejemajo na nacionalni ravni ter v okviru drugih programov in instrumentov EU, npr. v okviru

Več informacij o ukrepih Komisije na področju javnega zdravja je na voljo tukaj.

Evropska solidarnost

Države, regije in mesta po vsej EU v krizi ob izbruhu koronavirusa pomagajo svojim sosedom in vsem tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč: z donacijami varovalne opreme (npr. mask in zaščitnih oblek), zdravljenjem pacientov iz ene države v bolnišnicah drugih držav članic in vračanjem državljanov EU domov iz vseh koncev sveta. To so najboljši primeri evropske solidarnosti.

Dezinformacije v zvezi s koronavirusom COVID-19

Pandemijo koronavirusa spremlja val številnih lažnih ali zavajajočih informacij, vključno s poskusi tujih akterjev, da bi vplivali na državljane in razprave v EU. Evropska komisija je v skupnem sporočilu z visokim predstavnikom EU za zunanjo in varnostno politiko analizirala, kako se na to odzvati kar najhitreje, obenem pa je predlagala tudi nekatere konkretne ukrepe.

Evropska komisija pomaga v boju proti dezinformacijam tudi tako, da tesno sodeluje s spletnimi platformami. Spodbuja jih, da poudarjajo verodostojne vire in vsebine ter odstranjujejo vsebine, ki se po preverjanju dejstev izkažejo za napačne ali zavajajoče, ter vsebine, ki bi lahko škodovale zdravju.

Kriza je pokazala, da imajo svobodni in neodvisni mediji bistveno vlogo, saj državljanom zagotavljajo zanesljive in preverjene informacije, kar prispeva k reševanju življenj. EU bo okrepila podporo neodvisnim medijem in novinarjem v EU in po svetu.

Več o dezinformacijah v zvezi s koronavirusom COVID-19 je na voljo tukaj.

***

Aktualne objave Eurostata lahko spremljate na tej povezavi: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases

Avdiovizualne vsebine EbS lahko spremljate tudi prek mobilnih naprav: http://ec.europa.eu/avservices/m

Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, lahko najdete na spletni strani: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/sl