30. april 2020

Evropska digitalna strategija

Evropska komisija pripravlja digitalne strategije, ki bodo koristile vsem, torej celotni družbi na nivoju držav in celotne evropske unije.

Evropski pristop k digitalni preobrazbi pomeni opolnomočenje in vključevanje vsakega državljana, krepitev potenciala vsakega podjetja in soočanje z globalnimi izzivi z našimi temeljnimi vrednotami.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy

Digitalna si