SLO | ENG

Aktualno

Blockchain Think Tank Slovenija: naslednji koraki

Blockchain Think Tank Slovenija pričenja s svojim delom. Identificirana so bila posamezna področja, kjer Think Tank vidi svoje poslanstvo. Splošno poslanstvo Think Tanka je vzpostavitev napredne digitalne družbe in referenčnega okolja za sistemske rešitve, ki temeljijo na uporabi blockchaina ter uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi te in drugih najnaprednejših tehnologij.
Preberi članek

Kako našpičiti Slovenijo za izvozni preboj izdelkov z visoko dodano vrednostjo

Preteklo leto je skupina za digitalno preobrazbo storitev pri GZS, ki sem jo vodil, pripravila nekaj ključnih pobud za Vrh gospodarstva 2016. Zato menim, da sem dolžan napisati kratko poročilo o napredku na posameznih področjih ter podati predloge za nadgradnjo v izvozni preboj prek platforme GaaP v prihodnjem obdobju.
Preberi članek

Začnite črpati nafto prihodnosti

Upravljavec vele podatkov (big data) je poklic prihodnosti, vele podatki pa nafta prihodnosti. Kako se lotiti vele podatkov?
Preberi članek

Gospodarjenje s podatki - poslovna funkcija prihodnosti

Slovenija v Poročilu o digitalnem napredku Evrope (EDPR) 2017 zaseda 17. mesto. Vrednost indeksa je pod povprečjem EU, uvrščeni smo med Francijo in Češko. Dosegli smo znaten napredek pri vključevanju digitalnih tehnologij v podjetjih, s čimer smo se umestili nad povprečje EU. Izboljšala so se digitalna znanja in spretnosti, prebivalstvo pa se ukvarja z različnimi spletnimi dejavnostmi. Vendar pa povezljivost ostaja pod povprečjem EU, kar lahko pripišemo počasnemu prehodu na uporabo hitre in mobilne širokopasovne povezave. 
Preberi članek