SLO | ENG

Nadaljnje aktivnosti v zvezi s pobudo za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih - WiFi4EU

Evropska Komisija je v okviru WiFi4EU pobude najavila ponovitev javnega razpisa za dodelitev bonov za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih in hkrati predstavila terminski načrt aktivnosti do začetka leta 2019.

Vse upravičence, ki so do sedaj aktivno sodelovali na prvem javne razpisu in vse tiste, ki bi želeli sodelovati na javnem razpisu za dodelitev bonov za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih obveščamo, da je Evropska Komisija, v okviru WiFi4EU pobude najavila ponovitev javnega razpisa in hkrati predstavila terminski načrt aktivnosti do začetka leta 2019.

Tako bo predvidoma v drugi polovici septembra 2018,s strani Evropske Komisije, ponovno vzpostavljen portal WiFi4EU. V okviru vzpostavljenega portala bo objavljen nov javni razpis za WiFi4EU pobudo. V novem javnem razpisu bo za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih na razpolago več kot 2500 bonov.

Predvidoma v prvem četrtletju leta 2019 pa bo objavljen še javni razpis za Wifi4EU za leto 2019.

Dodatne informacije lahko pridobite na spletni strani Ministrstva, v okviru Kompetenčnega centra za širokopasovno infrastrukturo – BCO Slovenija, ki izvaja aktivnosti v zvezi z WiFi4EU pobudo.