SLO | ENG

Na voljo je državni portal Odprtih podatkov Slovenije

Slovenska država je z objavo odprtih podatkov državljanom in podjetjem postavila enega temeljev za digitalizacijo ter omogočila sprejemanje utemeljenih odločitev, gradnjo novih inovativnih storitev in boljše poznavanje javnih zadev.

Z vzpostavitvijo državnega portala Odprtih podatkov Slovenije (https://podatki.gov.si/) je Ministrstvo za javno upravo ponudilo dostop do preko 318 opisov zbirk podatkov.

Podatki so razdeljeni na 14 področij: energetika, finance in davki, gospodarstvo, izobraževanje. kultura in šport, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana, mednarodne zadeve, okolje in prostor, pravosodje. pravni sistem in javna varnost, prebivalstvo in družba, promet in infrastruktura, sociala in zaposlovanje, vlada in javni sektor, zdravje, znanost in tehnologija.

OPSI se dnevno izpopolnjuje z novimi zbirkami podatkov in opisi podatkov, ki so na voljo za različne analize, obdelave, interpretacije, vizualizacije, pripravo koristnih zaključkov, aplikacij …

Podatki so v strojno berljivi obliki in v odprtih formatih, kar zagotavlja povezanost odprtih podatkov (t.i. linked open data). S tem so na voljo vsakomur za neomejeno ponovno uporabo, s čimer tvorijo tudi sestavni del t. i. semantičnega svetovnega spleta.

Odprti podatki za sveže ideje na novem državnem portalu omogočajo analize različnih vrst podatkov in s tem prinašajo:

- enostavnejši dostop do celih sklopov surovih podatkov javnega sektorja;

- razvoj novih idej in novih digitalnih storitev;

- boljši vpogled v delovanje javnega sektorja in porabo javnega denarja;

- nove rešitve in povečano kakovost življenja;

- sodelovanje z različnimi deležniki (univerzami, šolami, start-up-i, gospodarstvom, lokalno samoupravo, raziskovalci, nevladnimi organizacijami ...).

Kot so poudarili na MJU, morajo institucije javnega sektorja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja stremeti k objavljanju svojih evidenc in podatkovnih zbirk na portalu OPSI. Tako bo država različnim deležnikom zagotovila objavo podatkov na enem centralnem portalu, brezplačno in prosto nadaljnjo uporabo podatkov, ki so objavljeni kot »odprti« ter navsezadnje izboljšala kakovost podatkov na podlagi odzivov uporabnikov.