SLO | ENG

Na voljo je 18,5 mio evrov za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 9. april 2018 do 12. ure.Javni razpis je bil objavljen 26. januarja 2018  v Uradnem listu RS, št. 5/2018. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na telefonski številki 01/ 400 4653. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali  janez.zuzek@gov.si.

Več informacij o razpisu in dokumentacijo najdete TUKAJ.