SLO | ENG

Manj administracije za konkurenčnejša MSP

Z odpravo administrativnih ovir in digitalizacijo do večje konkurenčnosti majhnih in srednjih podjetij.

Na dogodku okrogla miza IZZIVI SLOVENIJE 2020, ki sta jo organizirala Zavoda 14 in Fakulteta za upravo so obravnavali upravne reforme in odprava administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji in EU.

V okviru okrogle mize o odpravi administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, na Hrvaškem in v EU razpravljali Peter Jenko, namestnik generalne direktorice Finančne uprave RS, Slavko Patekar, Ministrstvo za javno upravo RS, Nataša Trček, glavna inšpektorica, Inšpektorat RS za delo, Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in doc. dr. Vedran Đulabić, Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu.

Kot je pokazalo omizje, je zaradi možnosti zlorab potrebno k odpravi administrativnih ovir pristopati premišljeno, pri čemer je treba poenostavitve sprejeti kot priložnost. V Sloveniji sicer še ni dovolj tehničnih platform, ki bi bolje podpirale izmenjavo podatkov med posameznimi organi, vključno s sistemom elektronskega vročanja, vendar bi boljše sodelovanje vseh akterjev pripomoglo k večji učinkovitosti. Država se bo še naprej intenzivno usmerjala v zmanjševanje predpisov, pri čemer pa je smiselno bolje regulirati sam vstop v podjetniško dejavnost ter podjetja v nadaljevanju poslovanja bistveno bolj razbremeniti. Digitalizacija procesov predstavlja veliko priložnost pri razvoju in večji dodani vrednosti MSP-jev, pri čemer bo deregulacija botrovala vzpostavitvi reda na trgu. Predstavljeni so bili tudi rezultate raziskave o odpravi administrativnih ovir v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, ki je potekala v okviru bilateralnega projekta Slovenija – Hrvaška 2016 -2017.

Več…