SLO | ENG

Javna objava Poziva za izkaz tržnega interesa 2018

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020) in Dodatkom k Načrtu NGN 2020, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo objavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.
Javni poziv operaterjem za izkaz tržnega interesa je namenjen določitvi območij, na katerih bodo lahko uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije.
 
Poziv za izkaz tržnega interesa in navodila v zvezi z načinom prevzema podatkov o gospodinjstvih in z načinom oddaje podatkov o tržnem interesu so objavljeni na spletni strani ministrstva.
Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 19. 11. 2018 do 24.00 ure.

Link:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/