SLO | ENG

Fakultetam na voljo EU-sredstva za e-učenje

Za vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu imajo je v letih 2016–2020 na voljo 2 milijona evrov.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želi dvigniti kakovost delovanja visokošolskih zavodov in okrepiti prenos spretnosti in znanj na študente ter s tem prispevati tako k uspehu gospodarstva kot širše družbe. Zato je pripravilo Javni razpis za visokošolske zavode, ki je namenjen spodbujanju modernizacije visokošolske didaktike z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in prehodom na digitalno izobraževanje.

Javni razpis bo prispeval k razvoju inovativnih učnih okolij in uvajanju metod ter pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov.