SLO | ENG

Evropski indeks digitalnih mest

Evropski indeks digitalnih mestni opisuje, kako različna mesta v Evropi podpirajo digitalne podjetnike.   Ljubljana se je na lestvici za leto 2016 uvrstila na 47. mesto (od 60), ko gre za podporo startupom in na 49. mesto (od 60), ko gre za podporo scaleupom.
Evropski indeks digitalnih mestni  je izdelan kot del Evropskega digitalnega foruma, njegov končni cilj pa je podpirati digitalno podjetništvo po Evropi. Za zagonska in hitro rastoča podjetja indeks navaja informacije o prednostih in pomanjkljivostih lokalnih ekosistemov, kar omogoča ustrezno načrtovanje. Za oblikovalce politik indeks ponuja orodje za primerjavo mest in izpostavlja področja, za katera bodo morali nameniti več virov.

Indeks zajema deset tem in štirideset indikatorjev z namenom analize, kako glavna mesta držav članic in dodatnih dvaintrideset evropskih mest prepoznanih kot digitalnih hubov podpira digitalno podjetništvo.

Uvrstitve mest na lestvici za leto 2016 preverite na naslednji povezavi: https://digitalcityindex.eu/.