SLO | ENG

Evropska sredstva za inovativno poučevanje

1,3 milijona evrov za usposabljanje bodočih učiteljev o didaktični uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v kratkem objavilo javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«.

Vrednost razpisa znaša 1,3 milijona evrov pri čemer bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma dober milijon evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu.

S tem bodo na visokošolskih zavodih skušali zagotoviti, da bodo imeli bodoči učitelji osnovna znanja o didaktični uporabi IKT ter znali prepoznati možnosti, ki jim jih ta nudi za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/)