SLO | ENG

Državni računalniški oblak kot dobra evropska praksa

KPMG prepoznal vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka za eno izmed dobrih praks med devetimi državami EU.
Revizijska hiša KPMG je v študji o vlogi Evropskih strukturnih in investicijskih skladov pri financiranju projektov oblačnega računalništva prepoznala vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka za eno izmed dobrih praks med devetimi državami članicami Evropske unije (Bolgarija, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija).

Glavni cilj študije je bil ocenitev vloge skladov, priprava navodil za pospeševanje razvoja oblačne infrastrukture in storitev v Evropi ter priprava priporočil za Evropsko komisijo za nadaljnje delo.

Izvedena je bila analiza financiranja projektov iz Kohezijske politike, Programskega obdobja 2014 – 2020 in Programskega obdobja 2007 – 2013, slovenski projekt pa je bil prepoznan za dobro prakso na podlagi inovativnost, učinkov in dodane vrednosti ter zanimivega postopka financiranja.

Več informacij: http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12447/8319/