SLO | ENG

Digitalna partnerstva

Gospodarstvo vzpostavlja Digitalno partnerstvo z namenom podpore digitalne transformacije Slovenije. 

Digitalno partnerstvo je namenjeno povezovanju gospodarstva za spodbujanje digitalizacije gospodarstva in širše prepoznavnosti Slovenije kot referenčne države. Z namenom sooblikovanja projektov ter izvajanja strategije Digitalna Slovenija 2020, so se za sodelovanje že dogovorila pomembna slovenska združenja – zbornice domačih in tujih podjetij, ki so prepoznale pomen digitalizacije in aktivno že delujejo ne tem področju:
  • Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Obrtna zbornica Slovenije,
  • Slovensko-nemška gospodarska zbornica,
  • Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji - AmCham Slovenija.
Zbornice bodo v okviru Digitalnega partnerstva odprto sodelovale, povezovale gospodarstvo in skupaj aktivno prispevale k ustvarjanju ciljev Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si. Digitalno partnerstvo bo omogočalo skupen nastop gospodarstva v digitalni.si.

Poslanstvo Digitalnega partnerstva

Digitalno partnerstvo je spodbudila iniciativa »Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi« in aktivna vloga GZS, AHK in AmCham Slovenija na področju digitalizacije gospodarstva. To partnerstvo predstavlja zavezo za usklajeno vodenje ključnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšanje pogojev za digitalizacijo slovenskega gospodarstva:
  • izobraževanje in dvig kompetenc gospodarstva na področju digitalizacije in industrije 4.0;
  • podpora Sloveniji kot referenčni državi v digitalni Evropi;
  • povezovanje mednarodnih in domačih industrij pri razvoju novih rešitev in nastopih na tujih trgih;
  • urejanje regulative ter promociji digitalizacije in novih modelov poslovanja v Sloveniji;
  • povezovanje članov vseh zbornic na področju pametne specializacije;
  • usklajevanje mnenj in nastopov na temo digitalizacije.
Partnerji bodo med seboj sodelovali, usklajevali, koordinirali in podpirali prehod gospodarstva ter našega trga v obdobju po 4. industrijski revoluciji in spodbujali vključevanje vseh drugih pomembnih deležnikov – podpornikov Digitalnega partnerstva v skupne aktivnosti.O partnerjih

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
GZS je največje reprezentativno združenje slovenskega gospodarstva z dolgoletno tradicijo. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja ter podpora poslovanju malih in velikih podjetij. Vključuje lokalne zbornice po regijah in interesna združenja, ki zagotavljajo tudi zastopanje interesov branž in lokalnega gospodarstva. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših klasičnih in digitalnih storitev za poenostavitev poslovanja podjetij doma in v tujini.
Več >>Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK)
Slovensko-nemška gospodarska zbornica predstavlja nemška podjetja ter investitorje, ki so aktivni v Sloveniji. Vključuje tudi veliko slovenskih podjetij, ki jim omogoča enostavnejši dostop do nemškega trga in znanj za poslovanje z nemškimi partnerji. Je del mreže 130-ih nemških zunanje-gospodarskih zbornic v 90-ih državah po svetu. S svojimi partnerskimi zbornicami v Nemčiji (IHK) in tujini (AHK), dostopom do 100 tisoč podjetij ter izčrpnimi viri informacij predstavlja prvi naslov v Nemčiji.
Več >>

Ameriška gospodarska zbornica - AmCham Slovenija
AmCham Slovenija velja za eno izmed najbolj aktivnih, inovativnih ter prepoznavnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, z več kot 300 uglednimi člani – domačimi in tujimi podjetji. V Sloveniji je AmCham Slovenija prepoznana kot aktivna promotorka digitalizacije in podpore razvoja Slovenije in njenega gospodarstva. S podporo iniciative »Slovenija – zelena  referenčna država v digitalni Evropi,« se trudi ustvariti še boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji ter soustvarjati pozitivne spremembe.
Več >>