SLO | ENG

Digitalizacija evropske industrije - Prvi forum deležnikov

Nemško ministrstvo za gospodarstvo in energijo je skupaj z Evropsko komisijo med 31. 1. in 1. 2. 2017 v Essnu organiziralo dogodek z namenom implementacije »Iniciative za digitalizacijo evropske industrije«.
Konferenca je bila osrednji dogodek namenjen povezovanju, ozaveščanju in svetovanju verigam vrednosti. Inciativa je ključni del koordinacije med različnimi aktivnostmi digitalizacije na nacionalnem, regionalnem in EU nivoju, poznana kot Evropska platforma nacionalnih iniciativ.

Ključni poudarki foruma so bili, kako omogočiti MSP-jem in velikim podjetjem tekmovanje v svetovnem merilu ob hkratnem obvladovanju digitalizacije industrije ter priložnosti in izzivi družbenih vidikov digitalizacije industrije. Forum je bil priložnost za predstavitev nacionalnih iniciativ, uspešnih zgodb in sodelovanj na nivoju EU. Predstavljen je bil Monitor digitalne transformacije, pregled digitalne transformacije držav članic in kampanija za spodbujanje digitalnega podjetništva Watify. V paralelnih sekcijah so bile obravnavane teme veščin za digitalno dobo, standardov, referenčnih arhitektur in testnih naprav za proizvodnjo industrijo, kibernetska varnost in varnost podatkov v industriji, digitalna inovacijska vozlišča, digitalne platforme za industrijo prihodnosti in pravni izzivi za digitalno industrijo.

Ob zaključku foruma je Komisar Oettering pozval k poenotenju nacionalnih strategij za digitalizacijo industrije zaradi potrebe po večji konkurenčnosti EU. Izpostavil je skupne uspešne evropske raziskovalne projekte ter izrazil željo, da se čimprej poenoti regulacija zaščite podatkov (Data Protection Regulation). Ponovno je podprl idejo gigabitne družbe (5G in optika). Izpostavil je potrebo po IKT strokovnjakih in vplivu digitalizacije na delovna mesta in s tem potrebo po novih znanjih. EU potrebuje digitalno suverenost saj se ne moremo zanašati na rešitve drugih. Za prost pretok podatkov je potrebna nova zakonodaja – osnovni zakon o zaščiti podatkov. Izpostavil je tudi vprašanje lastništva podatkov. Svet se avtomatizira in digitalizira. Le složna Evropa bo lahko ohranila konkurenčnost in delovna mesta, v nasprotnem bomo priča porastu protekcionizma in nacionalizma."