SLO | ENG

Debata med člani Blockchain Think Tank Slovenia že poteka - pridružite se

Prvo srečanje članov Blockchain Think Tanka Slovenija je potekalo 12. decembra 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Odziv članov na povabilo je bil razveseljivo velik. Glavni namen meet up-a je bila kratka predstavitev načrtov dela think tanka, predvsem pa je bil namen, da se člani med seboj spoznajo. Povezovanje znanja med vsemi deležniki, ki jih blockchain zanima, bo ključno tudi za naprej.
1. Že izvedene aktivnosti think tanka:
Na kratko so bile predstavljene že izvedene aktivnosti think tanka. Podrobnejši opis navedenih aktivnosti je dostopen na naslednji povezavi.

2. Predstavitev prihodnjega delovanja think tanka:
Dr. Peter Merc, glavni koordinator think tank-a, je na kratko predstavil predvideno strukturo organizacije in delovanja think tank-a. Prezentacija je dostopna na sledeči povezavi.

a) Organizacija think tanka
- think tank se bo v januarju 2018 oblikoval v neprofitno društvo - pravila delovanja (korporativno upravljanje) bodo določena z statutom društva;
- vsak član think tanka bo imel možnost kandidirati za funkcije v think tanku (koordinatorji delovnih skupin, vodstveni organ,…);
- v začetku bo oblikovanih sedem delovnih skupin, nove delovne skupine bodo nastajale glede na potrebe;
- poleg delovnih skupin, ki bodo strokovni organi think tanka, bo think tank vodil kolegijski organ (treh ali petih), ki bo skrbel za koordinacijo think tanka;
- kvartalno ali polletno bodo organizirana srečanja vseh članov think tanka;
- vodenje think tanka, z aktivno participacijo vseh članov, bo potekalo digitalno, preko aplikacije (še določimo katere).

b) Delovanje delovnih skupin
- dr. Merc je predstavil način dela delovnih skupin, ki bodo na začetku pokrivale naslednja področja: (i) regulativo, (ii) fintech, (iii) davke, (iv) javni sektor, (v) pametna mesta in logistiko, (vi) blockchain community in (vii) energetiko;
- koordinatorji delovnih skupin bodo predlagali smer delovanja posamezne delovne skupine in to uskladili z ostalimi člani;
- glede na odzive članov, je v vsaki od delovnih skupin 20–40 članov;
- nekateri kandidati za koordinatorje delovnih skupin so na kratko predstavili svoje videnje delovanja delovnih skupin znotraj think tanka (povezovanje deležnikov, analiziranje in iskanje »use case«-ov za javni in zasebni sektor, priprava predlogov za spremembo regulacije, etc.).

3. Vsebina pred formo: think tank že aktivno deluje
Ker čas v blockchainu teče bistveno hitreje, kot teče čas v realnem svetu, člani think tanka ne čakamo na formalno oblikovanje think tanka in delovnih skupin (glej točko zgoraj). Aktivnosti v smeri izgradnje blockchain-u prijaznega okolja v Sloveniji že potekajo.

a) Pogovori z regulatorji:
Predstavniki think tanka so se srečali že s predstavniki treh regulatorjev. Vsa tri srečanja so bila zelo produktivna. Regulatorji so pokazali precejšnje razumevanje blockchaina kot tehnologije, pravnih ovir in tveganj, povezanih z blockchain industrijo.

Srečanje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev je potekalo dne 8. decembra 2017, s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije pa 11. decembra 2017.

Zapisnik sestanka s FURS-om je dostopen na naslednji povezavi. Zapisnik sestanka z ATVP bo objavljen, ko dobimo odgovor in soglasje ATVP.

b) Platforma za izmenjavo mnenj članov think tanka:
Znotraj skupine na aplikaciji Telegram že poteka dinamična razprava članov think tanka glede vprašanj na kakršen koli način povezanih z blockchainom.

Pridružite se skupini in vabljeni da aktivno sodelujete s svojimi mnenji (povezava do skupine).

Poziv blockchain start-up podjetjem
V Sloveniji je že kar nekaj uspešnih startupov, ki so z uspešnim ICO projektom Slovenijo postavili na globalni zemljevid blockchain držav. Da takim podjetjem omogočimo čim lažje razvijanje svojih produktov in storitev na blockchainu, smo predstavnike teh podjetij pozvali, da nam sporočijo zakonske in druge pravne ovire, ki jim otežujejo ali onemogočajo normalno poslovanje.

Identifikacija omenjenih pravnih ovir, skupno iskanje reštev za njihovo odpravo in strategija glede komunikacije z regulatorji in pristojnimi ministrstvi, je prioritetna naloga think tanka.

Na blockchain startupe, ki so uspešno izvedli ICO, smo naslovili naslednji dopis. Če smo kateri koli startup nenamerno izpustili iz naslovnikov, torej če niste dobili poziva, pa se prav tako soočate s pravnimi težavi v povezavi z regulacijo blockchaina, nam prosim to sporočite.