SLO | ENG

Blockchain Think Tank: zavihajmo rokave!

Oblikovanje delovnih skupin in določitev njihovih koordinatorjev, točen termin prvega "think tank meet up-a”, napovedani predstavitveni sestanki s tremi regulatorji, sestanek z IBM na temo medsebojnega sodelovanja, "blockchain roadshow” v teku, napoved oblikovanja think tanka v obliki društva in dva komunikacijska kanala za člane think tanka. Od besed, k dejanjem. 
Blockchain Think Tank Slovenia lahko spremljate na Medium in Facebook spletne strani, kot tudi na Telegramu

Blockchain Think Tank Slovenija je po posvetovanju s stroko iz gospodarstva in akademske sfere oblikoval sedem delovnih skupin ter določil koordinatorje, ki bodo skrbeli za njihovo aktivno delovanje. 

Naloge delovnih skupin bodo zajemale pripravo predlogov sprememb zakonodaje, komunikacijo s pristojnimi regulatorji, analize in priprave konkretnih projektov ("use case”) implementacije blockchain tehnologije v procese javnega ali zasebnega sektorja. 

Ker se danes tehnologija razvija bistveno hitreje, kot temu sledi regulativa, kar velja tudi za blockchain, bo naloga Think Tanka med drugim tudi priprava različnih aktov, ki bodo služili kot samoregulacija blockchain industrije. 

Cilj Think Tanka je, da z ustrezno komunikacijo s pristojnimi regulatorji doseže optimalno razmerje med regulacijo in samoregulacijo. Tako razmerje bo na eni strani zagotavljalo ustrezen nivo pravne varnosti za vse udeležence, na drugi strani pa hiter razvoj blockchain tehnologije v Sloveniji. Da bi dosegli ustrezen nivo komunikacije med Think Tankom, ki predstavlja blockchain industrijo v Sloveniji, in regulatorji, bodo predstavniki regulatorjev povabljeni v posamezne delovne skupine. 

1. DELOVNE SKUPINE IN KOORDINATORJI: 

1. Regulativa: 
Aljaž Jadek, Odvetniška družba Jadek Pensa,
Žiga Debeljak, Gorenje.

2. Pametna mesta in logistika: 
Martin Pečar, Inštitut Jožef Štefan.

3. Fintech: 
Matej Golob, Abanka,
Eva Veselinovič, Bitstamp.

4. Davki: 
Domen Romih, Odvetniška družba Jadek Pensa,
Ivo Grlica, Odvetniška družba ODI. 

5. Energetika: 
Rok Vodnik, Petrol,
Gorazd Ažman, ELES. 

6. Javni sektor 

7. Blockchain community: 
Jure Pirc, predsednik Bitcoin društva Slovenije.

Kdor še ni izrazil interesa glede tega, v kateri delovni skupini bi želel sodelovati, prosimo, da to stori s sporočilom na elektronski naslov blockchain@digitalna.si

2. PREDSTAVITEV REGULATORJEM: 
Kot je bilo predstavljeno že v preteklem prispevku, se je koordinator Blockchain Think Tank Slovenije, dr. Peter Merc, že sestal s predstavniki Banke Slovenije.
Pobuda za predstavitev Think Tanka je bila posredovana še trem regulatorjem. 

8.12.2017 bo Blockchain Think Tank predstavljen Agenciji za trg z vrednostnimi papirji (ATVP), 11.12.2017 pa Finančni upravi Republike Slovenije (FURS). Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja bo v začetku meseca januarja. 

Na strani Think Tanka se bodo sestankov z regulatorji udeležili dr. Peter Merc ter koordinatorji pristojnih delovnih skupin. 

3. PRVI MEET-UP 
12.12.2017, ob 15.30 bo v zlati predavalnici Pravne fakultete v Ljubljanipotekal prvi meet-up članov Blockchain Think Tank Slovenije. Vsi zainteresirani ste vabljeni, da nam pišete na naslov blockchain@digitalna.si in se nam pridružite! 

Prosimo vas, da potrdite svojo udeležbo. Na ta način bomo lažje načrtovali dogodek. 

4. BLOCKCHAIN THINK TANK SLOVENIA V SODELOVANJU Z IBM 
V torek, 28.11.2017, se je dr. Peter Merc, skupaj z Luko Prašnikarjem, predstavnikom družbe Spartan Solutions (blockchain razvijalci), sestal s predstavnikoma IBM, go. Karolino Marzantowicz in Petrom Geršakom. Pogovor je potekal o možnostih sodelovanja med Think Tank-om in IBM-om na področju iskanja blockchain rešitev.

V prvi polovici januarja bosta z združenimi močmi organizirani dve delavnici — prva delavnica bo osredotočena na preučevanje možnosti implementacije blockchain tehnologije v javnem sektorju (iskanje konkretnih rešitev). Druga delavnica se bo odvila v jeziku, ki je bližje IT sektorju in bo več pozornosti namenila programiranju povezanem z blockchainom, vključno s pametnimi pogodbami. 

5. BLOCKCHAIN THINK TANK SLOVENIA KOT DRUŠTVO 
Z namenom, da uresničimo naše skupne interese, se bo Think Tank izvajal pod okriljem samostojnega in nepridobitnega društva. Tovrstna oblika je najbolj demokratična (vsi člani Think Tanka lahko postanejo člani društva). Na podoben način je organiziran tudi Think Tank v Švici, ki deluje pod okriljem Crypto Valley Association v Zug-u. 

Prednost organizacijske oblike društva je predvsem v tem, da z njo ni povezan strošek ustanovitve in da se na letni ravni izdajajo poročila, ki se javno objavljajo. Člani društva kot tudi celotna zainteresirana javnost bodo tako imeli celovit pregled nad izvajanjem aktivnosti in porabo sredstev, ki jih bo društvo zbiralo preko donacij, sponzorstev in pristojbin za raznovrstne dogodke.
 
Statut društva bo natančno opredelil kriterije za pridobitev članstva, določeni pa bodo še zastopnik oziroma predsednik društva ter drugi upravni organi. 

6. BLOCKCHAIN ROADSHOW 
V novembru so potekale prezentacije blockchain tehnologije po celi Sloveniji. Dogodki so se odvijali na naslednjih lokacijah: Maribor, Trbovlje, Nova Gorica (vsi trije dogodki v partnerstvu z Zavodom mladi podjetnik in s Tehnološkim parkom Ljubljana), Velenje, Ravne na Koroške in Ljubljana (dogodek Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar). 

Zainteresirani se nam lahko pridružite na zaključnem dogodku Blockchain Roadshow, ki bo v sodelovanju z Zavodom mladi podjetnik in s Tehnološkim parkom Ljubljana potekal 7. in 8.12.2017 v Ljubljani.


Za kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na dr. Petra Merca, vodjo Think Tanka, in sicer na elektronski naslov blockchain@digitalna.si