SLO | ENG

Blockchain Think Tank Slovenija: naslednji koraki

Blockchain Think Tank Slovenija pričenja s svojim delom. Identificirana so bila posamezna področja, kjer Think Tank vidi svoje poslanstvo. Splošno poslanstvo Think Tanka je vzpostavitev napredne digitalne družbe in referenčnega okolja za sistemske rešitve, ki temeljijo na uporabi blockchaina ter uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi te in drugih najnaprednejših tehnologij.
Gre za naslednja področja:

- izobraževanje, ozaveščanje: Think Tank bo organiziral redna mesečna srečanja (»Blockchain meet-up«) ter kot organizator ali soorganizator sodeloval s pospeševalniki, zbornicami, univerzami, organizatorji dogodkov in državo pri dogodkih, namenjenih izobraževanju, ozaveščanju in promociji tehnologije blockchain;

- slovenski blockchain: Think Tank bo s pomočjo zainteresiranih deležnikov digitalne koalicije in Think Tanka zgradill infrastrukturo (produkcijsko in testno okolje), s pomočjo katere se bodo podjetja in država naučili uporabljati rešitve na blockchainu;
povezovanje slovenskega znanja: Think Tank bo deloval kot odprta platforma za povezovanje slovenskega znanja na blockchainu;

- ustvarjanje globalnega huba za blockchain v Sloveniji: Think Tank bo igral vodilno vlogo pri promociji Slovenije kot države prijazni blockchainu;

- priprava zakonskih in drugih predlogov: Think Tank bo k sodelovanju povabil pravne, IT, poslovne in druge strokovnjake, ki bodo pripravljali razne dokumente, povezane z blockchainom. Predlogi, pobude in ideje bodo transparentno posredovani predstavnikom javnega sektorja;

- povezovanje s sorodnimi nevladnimi organizacijami: s ciljem promocije Slovenije, kot blockchainu prijazne države, ter s ciljem mednarodne izmenjave znanja in izkušenj, bo Think Tank sodeloval s sorodnimi think tanki in drugimi tujimi podjetji in organizacijami, ki skrbijo za promocijo blockchaina na kakeršen koli drug način.

- ozaveščanje glede industrije 4.0.: ker se v industriji 4.0. med seboj vse povezuje, bo Think Tank promocijo blockchaina izkoristili tudi za ozaveščanje glede drugih tehnologij in poslovnih modelov, s katerimi se blockchain povezuje.

Dokument s podrobnejšim opisom poslanstva Blockchain Think Tanka Slovenija, se nahaja TUKAJ.

Kako postati član Blockchain Think Tank?
V kolikor se še niste prej včlanili v Iniciativo Blockchain Slovenija, ki se je potem spremenila v Blockchain Think Tank Slovenija, vas pozivamo da se včlanite sedaj. Skupaj bomo nadaljevali z grajenjem blockchain skupnosti v Sloveniji. Svoj interes za sodelovanje pošljite na elektronski naslov blockchain@digitalna.si.