SLO | ENG

Aktivna, pametna in povezana mesta

Na 4. mednarodni konferenci MSP tudi o uporabi digitalnih tehnologij pri upravljanju pametnih mest.
Na 4. mednarodni konferenci MSP - Upravljanje mestnih središč , ki jo je organizirala Podjetniško trgovska zbornica pri GZS so bile predstavljene dobre prakse upravljanja z mestnimi središči v Lizboni, Beljaku in drugih avstrijskih mestih, Liverpoolu, švedskih mestih, med domačimi pa predvsem v Kranju in Kopru.

Izpostavljene so bile nove digitalne tehnologije, industrijska revolucija 4.0 ter strateško razvojno inovativna partnerstva (SRIP) prek katerih se slovenskim pametnim mestom ponujajo nove možnosti ter več kot 300 milijonov evrov razvojnih sredstev.

Podjetniško trgovska zbornica je sicer že leta 2011 pristopila k projektu TCM (Town Center Management), v katerem so sprva sodelovala mesta Ljubljana, Celje in Koper. Danes je mreža mest, ki si v Sloveniji prizadevajo oživiti mestna jedra ter uspešno upravljati mesta s pomočjo novih tehnologij ter uspešnega javnega in zasebnega partnerstva, vse večja - tudi s pomočjo izobraževalnih delavnic pod okriljem javne agencije Spirit in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.