SLO | ENG

10 naj tehnologij leta 2017

Strokovnjaki Svetovnega ekonomskega foruma in revije Scientific American so izbrali 10 najbolj obetajočih tehnologij leta 2017. Glavni kriteriji so bili vpliv na izboljšanje življenja, vpliv na industrijo in vpliv na varovanje planeta. Poleg tega mora biti tehnologija že v takšni fazi razvoja, da bo lahko popolnoma zaživela v roku treh do petih let. 
1. Biopsija tekočin
Pomembna novost v boju proti raku. Namesto klasične biopsije, ki zajema le analizo tkiva, tekoča biopsija omogoča analizo krvi. Takšna analiza nudi več informacij o dogajanju v celotnem telesu, medtem ko analiza tkiva nudi le informacijo o dogajanju v konkretnem tkivu. Poleg tega bo tekoča biopsija omogočila jasnejšo napoved poteka bolezni in posledično učinkovitejše zdravljenje.

2. Pridobivanje čiste vode iz zraka
Vodo lahko že zdaj pridobivamo iz zraka, vendar je pogoj visoka stopnja vlažnosti, sam postopek pa porabi veliko elektrike. Skupina strokovnjakov z Univerze v Kaliforniji razvija pridobivanje čiste vode iz zraka s pomočjo poroznih kristalov, za kar ne potrebujejo nobenega vira energije. Start up podjetje iz Arizone pa razvija tehnologijo, kjer s pomočjo solarnega sistema na dan pridobijo 2,5 litra vode.

3. Hierarhično učenje 
Računalniki prepoznavajo podobe boljše kot ljudje. Področje, ki se ukvarja z razvojem hierarhičnega učenja, je vse bolj pomembno v računalništvu, saj omogoča denimo ocenjevanje ravni vode ali pa škode na posevkih s pomočjo aplikacij, pomembno je pri razvoju računalniške diagnostike v medicini in pa pri razvoju samovozečih vozil.

4. Tekoča goriva na podlagi sončne svetlobe
Tehnologija posnema rastline, ki za fotosintezo potrebujejo sončno svetlobo. Posebni katalizatorji s pomočjo sončne svetlobe ter molekul vode in ogljikovega dioksida ustvarjajo gorivo. 

5. Atlas človeških celic
Cilj projekta je identifikacija vseh vrst celic v vseh vrstah človeških tkiv, ugotoviti kako celice delujejo in »komunicirajo« med seboj in kaj se zgodi, če pride do genetskih okvar. Rezultati bodo ključni za individualni pristop k obravnavi bolezni.

6. Načrtno kmetovanje
S pomočjo sodobne tehnologije lahko kmetje natančneje nadzirajo pridelavo, zmanjšajo porabo vode in kemikalij. Senzorji, ki preverjajo vlažnost tal in vsebnost hranljivih snovi, roboti, ki pomagajo pri kmetovanju, analitična orodja za analizo kakovosti pridelkov, porabo gnojil, vode … Kmetijstvo je področje, kjer je že razvitih in še bo razvitih veliko aplikacij.

7. Cenovno dostopni katalizatorji za zelena vozila
Težava sedanjih katalizatorjev je, da vsebujejo platino, zato so zelo dragi. Razvoj gre v smeri iskanja rešitev brez platine oziroma celo brez kakršnih koli kovin.

8. Genetska cepiva
Cepiva, ki temeljijo na genih, so učinkovitejša kot klasična cepiva. Njihova proizvodnja je hitrejša, kar je zelo pomembno ob izbruhih bolezni, so cenejša, v primeru mutacij virusov, se jih lahko hitreje prilagodi. Poleg tega v primeru, da je nekdo odporen na cepivo, se to prilagodi posameznemu človeku.

9. Vzdržen razvoj skupnosti
Gradnja ekoloških stavb bistveno pripomore k manjši porabi energije in vode. Solarne postaje, ki jih razvijajo na Univerzi v Kaliforniji, naj bi za polovico zmanjšale porabo elektrike, poleg tega ne bi bilo škodljivih izpustov plinov v okolje. V razvoju je tudi sistem, ki bi omogočil ponovno uporabo vode, s katero splaknemo stranišče. Na ta način bi lahko zmanjšali porabo vode za 70 odstotkov.

10. Kvantno računalništvo
Prednost kvantnih računalnikov je, da imajo neomejen potencial, pomanjkljivost pa je, da so zelo dragi. Korak naprej je leta 2016 naredil IBM, ki je omogočil javni dostop do prvega kvantnega računalnika v oblaku. Tako velike korporacije kot mnoga start up podjetja so danes usmerjeni predvsem v to, da kvantni računalniki postanejo bolj dostopni in da postane kvantno računalništvo realnost.